Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy (KPD / FILVY)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / FILVY - Filosofie výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Filosofie, její předmět a pojetí, hlavní filosofické směry z historického i současného hlediska.2. Postmodernismus a moderna a jejich vymezení. R. Descartes, jeho vliv a význam pro filosofii a rozvoj věd.3. Současný svět a jeho charakteristika z hlediska filosofie: "prométheovský spád", "globální vesnice", oběti boha molocha, circumambulantiom aj.4. Paradigmata a jejich vliv a pojetí. Nejvýznamnější postavy z dějin filosofie z pohledu paradigmat.5. Antropologicko - filosofické pojetí člověka (animal rationale, imago Dei, res cogitans a pojetí A. Gehlena, A.Kostlera, M. Schelera, P.T.de Chardina, E. Coretha a dalších. Člověk jako bytost nedokonalá a jako vznešená transcendence.6. Antinomie a dilemata výchovy - E. Fink. Dilemata výchovy 0v současném, postindustriálním světě.7. Trojnost člověka - tělesnost, duševno a duchovno, jejich pojetí z hlediska historie i současnosti. Výchova jako péče o duši.8. Řecké, slovanské a hebrejské pojetí duše a těla.9. J. A. Komenský a jeho pojetí člověka a světa. Náprava věcí lidských (scire, velle, posse).10. Dítě, dětství a tajemství mýtů a pohádek, tajemství mluveného slova. Jungovo pojetí dítěte, zakotvenost a odpoutanost.11. Pojetí dítěte (bytost milující, bytost budoucího smutku a vzpomínek, bytost bezmocně mocná aj.)12. Chuť k životu (T.de Chardin). Typologie člověka v závislosti na chuti k životu (unavení pesimisté, poživační světáci, naivní nadšenci).13. Domov a rodina, bezpečí a jistota. Některé teorie (Bowlby, Ainsworthová) uspokojování a neuspokojování základních lidských fyzických i psychických potřeb, následkya důsledky jejich neuspokojování. Identita a individuace. (Z. Matějček, A. Maslow, C. G. Jung, E. Fromm, E. Erikson a další).14. Potřeby dítěte podle J. Prekopové.15. Láska a její pojetí (indické, řecké a křesťanské), vymezení rozdílnosti těchto pojetí. Láska, sympatie a výchova.16. Mateřská (bytostná) láska a její pojetí.17. Dobro a zlo, síla protikladů. Dobro a zlo v pojetí různých náboženských systémů (křesťanství, zoroastrismus aj.) Morálka a mravnost.18. Člověk, příroda a živočichové, vztah člověka k přírodě z pohledu historie.19. Radost jako úcta a chuť k životu. Pojetí radosti, výchova jako cesta k naději. Hledání životního smyslu.20. Člověk, Vesmír a životní zdatnost.

Literatura

&. ANZENBACHER, A. Úvod do filozofie. Praha: SPN, 1990. KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Hermann a syn., 1995. MICHÁLEK, J. Typologie výchovy. (Místo výchovy v životě člověka). Praha: Oikumene, 1996. PALOUŠ, R. K filosofii výchovy. Praha: SPN, 1991. PROKEŚOVÁ, M. Teze k filosofii výchovy aneb blouděním k radosti. Ostrava: Repronis, 2002. SOKOL , J. Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů. Praha, 1998. Doporučená literatura: ARENDTOVÁ, H. Krize kultury. Praha, 1994. BLECHA, I. Filosofie. Olomouc, 1998. BUBER, M. Já a ty. Praha, 1969. BREZINKA, W. Filosofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996. BUDIL, I.T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1995. CORETH, E. Co je člověk? Praha: Zvon, 1994. FROMM, E. Umění milovat. Praha, 1967. FROMM, E. Mít nebo být. Praha, 1992. FROMM, E. Umění být. Praha, 1994. FRANKL, V. E. Lékařská péče o duši. Brno, 1996. FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu. Brno: Cesta, 1997. FINK, E. Bytí, pravda, svět. Praha: Oikumene, 1996. FUNDA, O.A. Znavená Evropa umírá. Praha: Karolinum, 1999. GROF, S. Dobrodružství sebeobjevování. Praha: GEMMA, 1993. KUĆEROVÁ, S. Člověk - hodnoty - výchova. Prešov: Mana Con, 1996. LORENZ, K. Osm smrtelných hříchů. Praha: Panorama, 1990. LOVELOCK, J. Gaia - živoucí planeta. Praha, 1994. PALOUS, R. Světověk a Casování. Praha: Vyšehrad, 2000. PATOČKA, J. Filosofie výchovy. Praha: PdF UK, 1997. PELCOVÁ, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum, 2000. PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofie o člověku a výchově. Praha: ISV nakl., 2001. POLÁKOVÁ, J. Perspektiva naděje. Hledání transcendence v postmoderní době. Praha, 1995. SOKOL , J. Malá filosofie člověka. Slovník filosofických pojmů. Praha, 1998. SCHELER, M. Rád lásky. Ordo amoris. Praha: Vyšehrad, 1971. TEILHARD, P.de CHARDIN. Chuť žít. Praha: Vyšehrad, 1990. WEISCHEDEL, W. Zadní schodiště filosofie. Olomouc: Votobia, 1995. . &, &.

Požadavky

Vykonání dílčí zkoušky z předmětu.

Garant

Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.