Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výchovy a vzdělávání (KPD / URVVZ)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPD / URVVZ - Řízení výchovy a vzdělávání, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Výchozím požadavkem pro zvládnutí uvedené discipliny jako hraniční pedagogické vědy jsou: obecná a srovnávací pedagogika, teorie výchovy, dějiny pedagogiky, základy didaktiky. Obsahem budou základní kategorie a pojmy typu: česká vzdělávací a školská politika, výchovně vzdělávací soustava, řízení výchovy a vzdělání v širším slova smyslu (makrořízení), ale i řízení výchovy a vzdělání jako základní proces který lze nazvat jako vnitřní řízení školy (mikrořízení).

Získané způsobilosti

Student získá: - schopnost řídit a organizovat výchovně vzdělávací proces v konkrétním vzdělávacím zařízení- schopnost analyzovat, řídit a hodnotit výchovně vzdělávací proces - schopnost vysvětlit základní principy kurikulární reformy- schopnost definovat českou vzdělávací a školskou politiku- schopnost orientovat se v evropské vzdělávací politice- schopnost pracovat s odbornou literaturou

Literatura

OBST,O. Manažerské minimum pro učitele. Olomouc : UP Olomouc, 2006. ISBN 80-244-1359-0.KOTÁSEK, J. (ed). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha : ÚIV, 2001. ISBN 80-211-0372-8.POL, M. Škola v proměnách. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9.MRHAČ, J. Teorie a praxe školského managementu - řízení výchovy a vzdělávání. Ostrava : CDV PDF OU, 2005. ISBN 80-7368-064-5.PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Olomouc : UP, 2006. ISBN 80-244-1415-5.KALOUS, J., VESELÝ, A. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha : Karolinum UK, 2006. Základní školská legislativa. STRAKOVÁ, J. et al. Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. VAŠŤATKOVÁ, J. Autoevaluace a benchmarking ve škole. Olomouc : Hanex, 2010. ISBN 978-80-7409-029-5.BRDEK, M., VYCHODILOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika. Praha : UK, 2004. SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-494-9.PRÁŠILOVÁ, M. Řízení základní školy v letech 1990-2007. Olomouc : UP, 2008. ISBN 978-80-244-2036-3.HORVÁTOVÁ, K., MANNIOVÁ, J. Úvod do školského managementu. Ivanka při Dunaji : AXIMA, 2008. ISBN 978-80-969178-6-0.CIMBÁLNÍKOVÁ, L. Základy managementu. Olomouc : UP, 2009. ISBN 978-80-244-2352-4.Dlouhodobé záměry vzdělávání ČR a MSK. ŘEZÁČ, J. Moderní management. Manažer pro 21. století. Brno : Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-1959-4.PRŮCHA, J. (ed). Pedagogická encyklopedie. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.RAABE, J. Škola a právo. Praha : dr. J. Raabe, 2010. ISBN 80-902 189-1-1.RAABE, J. Vedení školy. 2010. ISBN 80-902 189-0-3.TOMANCOVÁ, J. Základy práva (nejen) pro školy. Boskovice/Brno: Albert, 2007.

Požadavky

- docházka na tutoriály- aktivní účast na tutoriálech- aktivní přístup k řešení úkolů- příprava na zkoušku- absolvování písemné zkoušky

Garant

doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Vyučující

PaedDr. Tomáš Bouda