Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance podniku (KPV / BFINP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPV / BFINP - Finance podniku, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- základy financí podniku- podstata finančního hospodaření firmy- financování investiční činnosti- kapitálové rozpočetnictví- finanční plánování- riziko a výnos- finanční analýza- ukazatelé finanční analýzy

Získané způsobilosti

student získá:- schopnost chápat a definovat základní pojmy z oblasti podnikových financí- schopnost popsat finanční systém a identifikovat vzájemné vazby mezi podnikem a okolím- schopnost objasnit finanční výkazy podniku- schopnost efektivně využívat finanční výkazy podniku- schopnost provést finanční analýzu firmy- schopnost popsat zdroje financování podnikových potřeb- schopnost vysvětlit proces investičního rozhodování- schopnost charakterizovat a v praxi využívat jednotlivá kritéria hodnocení efektivnosti investic- schopnost pracovat s odbornou literaturou

Literatura

Kolektiv. Sbírka příkladů z financí podniku. VŠB - TU, Ostrava, 1997. Klouda,F. Základy firemních financí. MU Brno, 2005. Dluhošová D.- Lichnovská M.- Richtarová D. Základy podnikových financí, 1.část. VŠB-TU, Ostrava, 1997. Fotr J. Strategické finanční plánování. Grada, Praha, 1999.

Požadavky

- docházka na tutoriály- aktivní účast na tutoriálech- aktivní účast při řešení úkolů- studium zadané odborné literatury- příprava na zkoušku- absolvování písemné zkouškyHodnocení:100-91 bodů výborně90-71 bodů velmi dobře70-51 dobře50-0 bodů nevyhověl

Garant

Doc.Dr.Ing. Hana Filipczyková

Vyučující

Doc.Dr.Ing. Hana Filipczyková