Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance a bankovnictví (KPV / CFIBA)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPV / CFIBA - Finance a bankovnictví, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- základy financí podniku, podstata finančního hospodaření firmy- financování investiční činnosti, kapitálové rozpočetnictví, finanční plánování, riziko a výnos- finanční analýza, ukazatelé finanční analýzy- banky a bankovní systém, jejich vývoj- postavení centrální banky, bankovní regulace a dohled- charakteristika a funkce obchodních bank- charakteristika bankovních produktů- platební styk, funkce, nástroje bezhotovostního platebního styku- finanční investování, kapitálový trh, analýza cenných papírů, sestava portfolia, burzovnictví

Získané způsobilosti

student získá:- schopnost chápat a definovat základní pojmy z oblasti podnikových financí- schopnost objasnit finanční výkazy podniku a efektivně je využívat - schopnost provést finanční analýzu firmy- schopnost popsat zdroje financování podnikových potřeb- schopnost vysvětlit proces investičního rozhodování- schopnost pracovat s odbornou literaturou - schopnost popsat fungování centrálního a komerčního bankovnictví - schopnost charakterizovat fungování peněžních a kapitálových trhů- schopnost rozlišovat a hodnotit konkrétní bankovní produkty- schopnost porovnat jednotlivé finanční zprostředkovatele- schopnost porozumět základním druhům cenných papírů- schopnost porovnávat různé investiční příležitosti a sestavit vhodné portfolio- schopnost orientovat se na burze a v burzovních obchodech

Literatura

Polouček, S. Bankovnictví. C.K: Beck, 2006. FORIŠKOVÁ, D.; VALECKÝ, J. E-bankovnictví. Ostrava: VŠB-TUO, 2006. ČERNOHORSKÝ, J.; TEPLÝ, P. Základy financí. Praha:Grada, 2011. Klouda,F. Základy firemních financí. MU Brno, 2005. Polouček, S. Peníze, banky a finanční trhy. Praha: C. H. Beck, 2009. Kolektiv. Sbírka příkladů z financí podniku. VŠB - TU, Ostrava, 1997. Mejstřík, M.,Pečená, M., Teplý, P. Základní principy bankovnictví. Praha:Karolinum, 2009. Dvořák, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované. Praha: Linde, 2005. REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha: Management Press, 2012. Forišková,D. Základy komerčního bankovnictví. Studijní textová opora. Ostravská univerzita, 2008.

Požadavky

- docházka na tutoriály- aktivní účast na tutoriálech- aktivní účast při řešení úkolů- studium zadané odborné literatury- příprava na zkoušku- absolvování ústní zkouškyHodnocení:100-91 bodů výborně90-71 bodů velmi dobře70-51 dobře50-0 bodů nevyhověl

Garant

Ing. Josef Novotný, Ph.D.

Vyučující

Ing. Josef Novotný, Ph.D.