Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční gramotnost na střední škole (KPV / UFIGR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPV / UFIGR - Finanční gramotnost na střední škole, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- standardy finanční gramotnosti pro potřeby středního vzdělávání- finanční gramotnost v RVP pro střední odborné vzdělávání- peníze a jejich časová hodnota- hospodaření s penězi, hospodaření domácnosti- finanční trh, finanční produkty, finanční plánování- půjčky, úvěry, platební karty- ceny, placení, cenné papíry- spoření a investování- předlužení a možnosti řešení- zajištění rizik- financování bydlení- metodická doporučení a výchovně vzdělávací postupy

Získané způsobilosti

- schopen definovat standardy finanční gramotnosti pro potřeby středního vzdělávání- schopen odpovědně spravovat osobní či rodinný rozpočet, vč. správy aktiv a závazků- schopen stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů- srovnávat a rozlišovat jednotlivé finanční produkty,- schopen sestavit vlastní osobní investiční portfolio,- schopen aktivně vystupovat na trhu finančních produktů a služeb- schopen definovat hlavní zásady finančního plánování,- schopen zařadit problematiku finanční gramotnosti do ŠVP a výuky

Literatura

Slovák,S. Ekonomie pro kombinované studium. Studijní textová opora. Ostravská univerzita, 2004. KINSKÝ,P., CHROMÁ,D. Finanční gramotnost úlohy a metodika. Praha: NUOV, 2009. ISBN 978-80-87063-26-2.SYROVÝ, P. ; NOVOTNÝ, M. Osobní a rodinné finance. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0478-1.KIYOSAKI, R.T.; LECHTER, S.L. Bohatý táta, chudý táta. 1. vyd. Praha: Pragma, 2001. ISBN 80-7205-822-3.STOWERS, J.E. Jak dosáhnout finanční nezávislosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-337-5.FILIP, M. Osobní a rodinné bohatství. Kam s penězi. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-416-3.RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. 1.vyd. Praha: Grada Publishing 80-85623-27-7, 1997. ISBN 80-85623-27-7.

Požadavky

- docházka na tutoriály- aktivní účast na tutoriálech- studium zadané odborné literatury- zpracování a obhajoba semestrální práce- příprava na zkoušku- absolvování písemné zkouškyHodnocení:100-91 bodů výborně90-71 bodů velmi dobře70-51 dobře50-0 bodů nevyhověl

Garant

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

Vyučující

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.