Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení lidských zdrojů (KPV / URLZD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KPV / URLZD - Řízení lidských zdrojů, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

- řízení lidských zdrojů, personální politika organizace- prognózování potřeb zaměstnanců a pokrytí potřeb- zajišťování a výběr zaměstnanců- vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, metody vzdělávání- odměňování zaměstnanců - mzdová politika, formy mezd, zaměstnanecké výhody- hodnocení zaměstnanců - metody hodnocení- propouštění - kroky personální politikyVšechny uvedené tématické celky jsou probírány obecně, ale zejména se zaměřením na specifika školských a jiných vzdělávacích institucí.

Získané způsobilosti

Student po absolvování předmětu:- bude znát základní pojmy z oblasti personálního řízení- bude se orientovat v základních principech personálního řízení organizace- bude schopen vytvořit personální strategii organizace- bude se orientovat v postupech při plnění organizačních funkcí a řešení problémů spjatých s lidskými zdroji- bude schopen aplikovat moderní trendy v odměňování zaměstnanců- bude schopen aplikovat moderní trendy v hodnocení zaměstnanců- bude schopen aplikovat moderní trendy při získávání, vzdělávání a rozvoji zaměstnanců

Literatura

KOVÁCS, Jan. Manažerské dovednosti. Ostrava VŠB TU, 2011. ISBN 978-80-248-1423-0.Bláha, J. Kaňáková, Z. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Putnová, A., Seknička, P., Uhlář, P. Etické řízení ve firmě. Grada, 2006. FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Brno: Computer Press, 2002. BLÁHA, J., KAŇÁKOVÁ, Z., MATEICIUC, A. Personalistika pro malé a střední firmy. Brno: CP Books a.s., 2005. Armstrong, M. Personální management. Praha: Grada, 1999. KAŇÁKOVÁ, Z., BLÁHA, J., BABICOVÁ, J. Řízení lidských zdrojů. Ostrava: J.A.Komenského, 2000. ISBN 80-7048-020-3.

Požadavky

- docházka na tutoriály- aktivní účast na tutoriálech- aktivní účast při řešení úkolů- studium zadané odborné literatury- příprava na zkoušku- absolvování písemné zkouškyHodnocení:100-91 bodů výborně90-71 bodů velmi dobře70-51 dobře50-0 bodů nevyhověl

Garant

doc. PhDr. Josef Malach, CSc.

Vyučující

Mgr. Gabriela Kociánovádoc. PhDr. Josef Malach, CSc.doc. PhDr. Josef Malach, CSc.