Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motorické učení (KTV / 2OTUC)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTV / 2OTUC - Motorické učení, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Semináře:1. Neuropsychologické základy učení se dovednostem.2. Motorická docilita a její ontogenetický vývoj.3. Experimentace v motorickém učení.4. Konstrukce křivek učení a zapomínání.5.Složitost pohybového úkolu.6.Regulace motoriky v procesu učení.7.Fáze motorického učení ve sportu.8. Funkční prvky v procesu motorického učení a jejich vzájemné vztahy.9. Význam pohybových dovedností v intelektovém rozvoji dětí a mládeže.10.Teorie motorického učení 1.11.Teorie motorického učení 2.12. Pohybová inteligence.13. Diagnostika pohybové inteligence.

Získané způsobilosti

Dokáže využívat odbornou terminologii.Rozvíjí kompetence - komunikační a interakční.Získává kompetence pedagogicko-výzkumné.

Literatura

RYCHTECKÝ,A. FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, 2000. BELEJ, M. Motorické učení. Prešov: FHP Prešovskej univerzity, 2001. ISBN 80-8068-041-8.

Požadavky

Zápočtu: Průběžné plnění seminárních úkolů dle zadání vyučujícího.

Garant

PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.