Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální výtvarné tendence (KVV / 2AVTT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVV / 2AVTT - Aktuální výtvarné tendence, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Znalosti a zkušenosti posluchačů se rozvíjejí na základě diskusí nad aktuálními výstavními projekty, které budou navštěvovány v rámci seminářů.Předmětem reflexe mohou být též aktuální teoretické interpretace současného výtvarného umění.

Získané způsobilosti

Studenti:- získají schopnost vnímat umělecká díla z hlediska aktuálních výtvarných tendencí- budou schopni analyzovat umělecká díla z hlediska formy i obsahu - budou tyto své vědomosti rozvíjet v odborném jazyce aktuálních výtvarných tendencí

Literatura

LUCIE-SMITH, E. Arttoday. Praha : Slovart, 1996. ISBN 80-85871-97-1.ŠEVČÍK, J. - MORGANOVÁ, P. - DUŠKOVÁ, D. České umění 1938-1989. Programy, kritické texty, dokumenty. Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0930-2.ZHOŘ, I. Proměny soudobého výtvarného umění. Praha : SPN, 1992. ISBN 80-04-25555-8.GÁBLIKOVÁ, S. Selhala moderna?. Olomouc : Votobia, 1995. ISBN 80-85885-20-4.GERŽOVÁ, J. Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia. Bratislava : Profil, 1999. ISBN 80-968283-0-4.MOKREJŠ, A. Umění : a k čemu?. Praha : Triton, 2002. ISBN 80-7254-199-4.

Požadavky

Seminární práce - recenze výstavního projektu - ve které posluchač prokáže schopnost začlenit díla současného výtvarného umění do širšího uměleckohistorického, respektive kulturního rámce.

Garant

Mgr. Jiří Pometlo

Vyučující

Mgr. Jiří PometloMgr. Jiří Pometlo