Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výchovných institucí (PES / RIVIN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PES / RIVIN - Řízení výchovných institucí, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Základní typy představ o člověku a jejich dopad na teorie řízení.2. Teorie vůdcovství a vedení.3. Styly řízení pedagogické instituce (škola, výchovný ústav, dětský domov apod.). Modely řízení A. Jonese, C. Handyho, T. Bushe aj.). Totální instituce (E. Goffman).4. Osobnost ředitele.5. Kultura, klima a atmosféra v pedagogické instituci.6. Budování komunitního systému (Maxwell Jones). Vztah mezi kvalitou mezilidských vztahů na pracovišti a styly výchovy.7. Komunikace v pedagogické instituci. Konflikty v pedagogické instituci, typologie, důsledky konfliktů. Typologie problémových pedagogických pracovníků.8. Ústavní doktrína.9. Manipulace, mobbing a šikana v podmínkách pedagogického zařízení.10. Vazby mezi koncepcemi výchovy a koncepcemi řízení pedagogických institucí.

Získané způsobilosti

Student se orientuje v tématech předmětu ŘÍZENÍ VÝCHOVNÝCH INSTITUCÍ, a to především v:- zákl. představách o člověku a jeho dopadu na řízení organizací,- teoriích vůdcovství a vedení,- stylech řízení pedagogických institucí,- problematice totální instituce,- osobnosti ředitele,- problematice kultury, klimatu a atmosféry v ped. Instituci,- v budování komunitního systému ped. Instituce, - komunikaci v ped. Instituci (včetně problematiky konfliktů).Ve všech těchto oblastech problematiku zná, osvojí si ji, dokáže problémy analyzovat, srovnávat a interpretovat. Je schopen poznatky komplexně hodnotit a integrovat.

Literatura

BACÍK, F., KALOUS, J., SVOBODA, J. et al. Úvod do teorie a práce školského managementu I., II. Praha: UK, 1995. ISBN 80-7184-010-6.

Požadavky

Zvládnutí vědomostního testu.Před písemnou zkouškou lze získat 0 - 40 bodů za plnění úkolů zadaných v rámci seminářů. U zkoušky je možné získat 0 - 60 bodů za teorii. Hodnocení zkoušky:91 - 100 bodů - A81 - 90 bodů - B71 - 80 bodů - C61 - 70 bodů - D 51 - 60 bodů - E 0 - 50 bodů - F

Garant

doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.