Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (SPG / FILOR)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu SPG / FILOR - Filozofie, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Etika v obzoru přírodovědních a společenskovědních disciplín.Profesní etika pedagogů.Modely etické výchovy.Norma a normalita.Multikulturalismus.Jazyk mezi etiketou a etikou. Politická a genderová korektnost.Narativní výchova.

Získané způsobilosti

Speciální vědomosti a specifická odborná terminologie pomáhají studovat vybraná témata, což umožňuje rozšířit či specializovat pedagogickou kvalifikaci. Rozšíření obzoru teoretických úvah o zásadních konceptech školy, školství, pedagogických teorií a osobnosti učitele a vychovatele. Schopnost vnímat teoretická paradigmata a vstupní filozofické předpoklady jednotlivých pedagogických soustav. Odborná výbava (speciální vědomosti, vědecká terminologie) nezbytná k dalšímu specializačnímu studiu, zejména navazujícího předmětu FILOR., ale i dalších studovaných předmětů - a vhodná ke komplexnímu pojetí příprav na státní závěrečnou zkoušku.

Literatura

JEDLIČKA, R. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha : Themis, 2004. ŠILER, V. Etika. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. ŠILER, V. Etika pro pedagogožky (Elektronická podoba rozšířeného sylabu výukového předmětu, 141 s. + přílohy). Ostrava, 2014. KOLÁŘOVÁ, K. (ed.). Jinakost - postižení - kritika. Praha : SLON, 2012. SVOBODOVÁ, Z., MUCHOVÁ, L., PALOUŠ, R. K etické výchově. Praha : Karez, 2011. Seznam dalších titulů bude studentům předán ve výuce.

Požadavky

V tutoriálech jsou rámcově představeny teze jednotlivých témat a jsou poskytnuty návody k samostudiu. Student se musí samostatně zorientovat v látce a odborné literatuře. Soustředí se na svou zvolenou studijní oblast a prostuduje si příslušné publikace.Studenti jsou hodnoceni následovně:A - 91-100 b. B - 81-90 b. C - 71-80 b. D - 61-70 b. E - 51-60 b. F - 0-50 b.

Garant

Dr. Vladimír Šiler

Vyučující

Dr. Vladimír Šiler