Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motorika handicapovaných (SPG / WOHAD)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu SPG / WOHAD - Motorika handicapovaných, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1 Boccia pro jedince s TP2 Tandemová cyklistika pro ZP3 Horolezecká stěna pro TP4 Plavání pro TP,ZP,MR5 Floorbal na vozíku6 Basketbal na vozíku7 Ragby na vozíku8 Sledge hokej9 Monoski, biski I.10 Monoski, biski II.11 Goalball12 Showdovn13 Curling a psychomotorický padák

Získané způsobilosti

Student se orientuje v konkrétních pohybových aktivitách, určených pro daný typ postižení. Získává oborové dovednosti ve vybraných letních i zimních sportech jedinců se smyslovým, tělesným a mentálním postižením. Student získá kompetence k úspěšné modifikaci pohyboých aktivit, je způsobilý zajistit kompenzační a modifikované sportovní pomůcky pro daný typ aktivity. Student chápe a ovládá základní pravidla a hodnocení her a pohybových aktivit.

Literatura

KUDLÁČEK, M., JEŠINA, O., MACHOVÁ, I., VÁLEK, J. Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. Olomouc, 2007. ISBN 978-80-244-1655-7.http://www.apavcas.cz/. Aplikované pohybové aktivity, volný čas a sport. PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2.vyd. Brno : Paido, 2006. ISBN 80-85931-65-.KARÁSKOVÁ, V. Pohybové hrátky pro děti zdravé i postižené. 1. vyd. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0588-1.ŠTILEC, M. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha, 2004. ISBN 80-7178-920-8.

Požadavky

aktivní účast ve výuceplnění zadaných úkolůstudium odborné literaturyStudenti jsou hodnoceni následovně:51 - 100 b započteno0 - 50 b nezapočteno

Garant

doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.