Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy (UCV / 1FIVV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UCV / 1FIVV - Filozofie výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do filosofického myšlení. Filosofie, její vznik - počátky filosofie a filosofování u člověka, filosofické otázky, východiska filosofie, filosofické systémy - základní okruhy problémů a struktura filosofie, poslání filosofie, základní filosofické otázky a jejich souvislost s výchovou a vzděláváním. Filosofie výchovy a její pojmové vymezení.Výchova a vzdělávání jako péče o duši (osobní identitu) a transcedenci (vztah ke světu).Antinomie ve výchově.2. Antropologická východiska pro výchovu a vzdělávání. Platónská paidea, křesťanské educatio, novověké pojetí výchovy a vzdělávání.Smysl výchovy a vzdělávání na počátku 21. století. Soudobé vzdělávací teorie.3. Hodnoty ve výchově a vzdělávání. Úvod do axiologie (teorie hodnot). Individuální a dialogický rozměr lidské existence - rizika vypjatého antropocentrismu, pedagogika komunikace, dialog a jeho předpoklady. Člověk a jeho spolubytí s přírodou - filosofie účasti, environmentální etika, etika úcty k životu, biofilní charakter výchovy a vzdělávání.

Literatura

PROKEŠOVÁ, M. Dítě v nás. Ostrava : Repronis, 2009. Prokešová, M. Filozofie výchovy. Ostrava: PdF OU, 2004. GÖBELOVÁ, T. Pojetí člověka, výchova a vzdělávání. Texty k filosofii výchovy. Distanční text.(vybrané kapitoly). www.osu.cz/portal

Požadavky

- Ústní zkouška - Esej - dle domluvy s vyučujícím, tematicky zaměřená na problematiku filosofie výchovy- Referát z vybraného titulu Obsah referátu:1. Úvodní informace o autorovi 2. Obsah knihy a představení hlavních myšlenek autora; 3. Co vás na knize nejvíce zaujalo3. Dodržování bibliografické normy (viz např. citace.com.cz)4. Rozsah práce: minimum 7 normostran (Word, písmo 12, normostrana má 1800 znaků) Náležitosti práce:Titulní strana - název práce, vpravo dole: jméno, příjmení, název studijního oboru, název předmětu, jeho celá zkratka.Termín odevzdání referátu - v průběhu semestru, nebo v zápočtovém týdnu. Forma odevzdání: elektronicky na adresu tatana.gobelova@osu.cz, miriam.prokesova@osu.czElektronicky zasílejte pouze z vaší studentské adresy (jinak odeslané práce nebudou přijaty). Do předmětu mailu napište zkratku UCV/1FIVVEsej na téma výchova, vzdělávání člověka v rozsahu 3 normostran. Hodnotí se dodržení formy eseje. Esej odevzdávejte týden před termínem vaší zkoušky v písemné podobě na mailovou adresu: tatana.gobelova@osu.cz, miriam.prokesova@osu.czÚstní zkouška Rozbory děl duševního charakteru (práce s vybranými filosofickými texty na přednáškách; v rámci distančního textu a skript Filosofie výchovy)

Garant

PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D.Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.