Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výchovně vzdělávacích institucí (UCV / 4VVIO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UCV / 4VVIO - Řízení výchovně vzdělávacích institucí, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Školský management v systému věd a jeho subsystémy.2. Specifika škol a školského managementu.3. Rozdělení pravomocí ve školství a ve škole4. Relevantnost vzdělávání a vzdělávací politika (VP).5. Vývoj konceptu celoživotního učení6. Principy VP.7. Aktéři VP.8. Nástroje VP.9. Manažerské funkce sekvenční10. Manažerské funkce paralelní

Literatura

BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika. Praha : ASPI, 2004. ISBN 80-86359-96-0.OBST, O. Manažerské minimum pro učitele. Olomouc : UP, 2006. ISBN 80-244-1359-0.POL, M. Škola v proměnách. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9.BOUDA, T. Teorie a praxe školského managementu. 1. vyd. Ostrava: OU, 2011. PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané kapitoly ze školského managementu. Olomouc : UP, 2006. ISBN 80-244-1415-5.STRAKOVÁ, J. et al. Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. Dlouhodobé záměry vzdělávání ČR a krajů. Memorandum o celoživotním učení. Pracovní materiál Evropské komise. ŘEZÁČ, J. Moderní management. Manažer pro 21. století. Brno : Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-1959-4.KOTÁSEK, J. (ed). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Praha : ÚIV, 2001. ISBN 80-211-0372-8.FOLWARCZNÁ, I. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3067-7.PRÁŠILOVÁ, M. Řízení základní školy v letech 1990-2007. Olomouc : UP, 2008. ISBN 978-80-244-2036-3.CIMBÁLNÍKOVÁ, L. Specifika školského personálního managementu. Olomouc : UP, 2010. "Školský" zákon 561/2004 Sb., Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 129 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. MRHAČ, J. Teorie a praxe školského managementu - řízení výchovy a vzdělávání. Ostrava : CDV PDF OU, 2005. ISBN 80-7368-064-5.Učení je skryté bohatství. Zpráva Mezinárodní komise UNESCO "Vzdělávání pro 21. století". Praha : ÚIV, 1997. HORVÁTOVÁ, K., MANNIOVÁ, J. Úvod do školského managementu. Ivanka při Dunaji : AXIMA, 2008. ISBN 978-80-969178-6-0.Výroční zprávy MŠMT, ČŠI, krajů, škol. Vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti. Praha : Učitelské noviny - Gnosis, spol s r. o., 1997. CIMBÁLNÍKOVÁ, L. Základy managementu. Olomouc : UP, 2009. ISBN 978-80-244-2352-4.

Požadavky

Student na základě účasti v prezenční části studia a prostudování základní literatury vypracuje seminární zápočtovou práci v rozsahu nejméně 5 stran s analýzou výkonu konkrétních pravomocí v subsystému mikrořízení či řízení pedagogického procesu s vazbou na subsystém makrořízení.

Garant

PaedDr. Tomáš Bouda

Vyučující

PaedDr. Tomáš Bouda