Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení výchovy a vzdělávání (UCV / RRVAV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UCV / RRVAV - Řízení výchovy a vzdělávání, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Školská a vzdělávací politika.Výchovně vzdělávací soustava.Makrořízení.Mikrořízení (pedagogické principy řízení školy, regulační požadavky aktivit sociálního řízení, hodnocení a kontrola v práci s lidmi).

Získané způsobilosti

Student získá: - schopnost orientovat se ve školské a vzdělávací politice ČR,- znalost výchovně vzdělávací soustavy, jejího řízení, vč. vnitřního řízení školy,- dovednost orientovat se a aplikovat základní školské regulativy,- kompetence zapojit se do procesů řízení výchovy a vzdělávání.

Literatura

PRÁŠILOVÁ,M. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky. UP Olomouc, 2006. ISBN ISBN 80-244-1415-.www.csir.czZákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. BACÍK, F., KALOUS, J., SVOBODA, J. et al. Úvod do teorie a práce školského managementu I., II. Praha: UK, 1995. ISBN 80-7184-010-6.BENDL, S. Kázeňské problémy ve škole. Praha : TRITON, 2004. SVĚTLÍK, J. Marketing školy. Zlín: EKKA, 1996. Eger, L. Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Plzeň, 2006. ISBN 80-7238-583-6.MRHAČ, J. Teorie a praxe školského managementu - řízení výchovy a vzdělávání. Ostrava, 2005. ISBN 80-7368-064-5.Vybrané spisy J. A. Komenského. I - IV. díl. Praha, 1958. POL,M. Škola v proměnách. MU Brno, 2007. ISBN ISBN 978-80-210-4.

Požadavky

- aktivní účast na seminářích na základě samostudia doporučené literatury- zpracování referátu v rozsahu 3 normostran na seminární témata v případě neúčastiPokud student splní výše uvedené požadavky získá 30 bodů. Za zkoušku může získat 0 - 70 bodů (min. 36 bodů). Body za splněné požadavky a za zkoušku se sčítají. Výsledný počet bodů se převede na klasifikační stupeň podle platné stupnice rektora OU. 100 - 91 bodů výborně90 - 71 bodů velmi dobře70 - 51 bodů dobře50 - 0 bodů nevyhověl

Garant

PaedDr. Tomáš Bouda

Vyučující

PaedDr. Tomáš Bouda