Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrové přednášky z biologie (KBE / VPBIO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KBE / VPBIO - Výběrové přednášky z biologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

V rámci kurzu vystoupí odborníci z různých vědeckých pracovišť a institucí, které se zabývají aplikacemi vědeckých poznatků do praxe. Studenti budou seznámeni s aktuálními výzkumy, novými vědeckými metodami a raktickými aplikacemi biologie a ekologie.

Získané způsobilosti

Seznámení s aktuálními výzkumy a novými vědeckými metodami.

Literatura

Campbell N., Reece J.B. Biologie. Computer Press, Praha, 2005.

Požadavky

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytné splnit povinnou účast na 8 přednáškách, které si student vybírá dle svého zájmu a zaměření z nabídky 12 přednášek.

Garant

RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.