Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivační prvky ve výuce chemie 2 (KCH / MPCV2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCH / MPCV2 - Motivační prvky ve výuce chemie 2, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

VyprávěníChemický pokus - demonstrační, žákovský, efektní, domácíTvorba chemické videoukázky spojená s hudbouTvorba reklamy na výuku předmětu chemiePopularizace povinné a nepovinné formy výukyPostery, projekty, hra, aplikace na praxi, chemický kroužek, příprava besídkyVýroba učební pomůckyMotivační příkladyChemický kroužek, SOČPrezentace vlastních motivačních příkladů a úkolů pro chemický kroužekExkurze

Získané způsobilosti

Znalost základních pojmů z oblasti obecné a oborové didaktiky a jejich aplikace v praxiOsvojit si základy motivačního pojetí učiva a možnosti medializaceTvořit motivační úlohy

Literatura

SOLÁROVÁ,M. Motivační prvky ve výuce chemie. Ostrava, 2002. Jodas, B. Hrajeme si v chemii. Liberec, 2004. Solárová, M. Tvořivý učitel chemie. Ostrava, 2003.

Požadavky

Hodnocení předmětu včetně klasifikace v případě zkoušky probíhá v souladu s čl. 31 - 33 Studijního a zkušebního řádu OU.

Garant

doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.Mgr. Kateřina Trčková

Vyučující

doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.Mgr. Kateřina Trčková