Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Možnosti posilování klíčových kompetencí (KCH / PKKPV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCH / PKKPV - Možnosti posilování klíčových kompetencí, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. RVP, ŠVP, KK2. Možnosti posilování KK3. Přehled jednotlivých klíčových kompetencí a jejich možné posilování na základní a střední škole4. Hra jako metoda posilování klíčových kompetencí5. Chemický pokus jako metoda posilování klíčových kompetencí6. Pracovní listy zaměřené na posilování klíčových kompetencí na základní a střední škole

Získané způsobilosti

Znalost základních pojmů z oblasti obecné a oborové didaktiky a jejich aplikace v praxiOrientace v kurikulární reforměZpůsobilost diagnostikovat míru posílení KKschopnost syntetizovat obsah učiva v kontextu s KKreflexe cíle a obsahu vyučovací hodinykompetence - komunikativní k učení, pracovní, sociální

Literatura

Solárová, M. Klíčové kompetence pro přírodovědné vzdělávání. Ostrava, 2010. Solárová, M. et al. Rozvíjení KK ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. OU Ostrava, 2008. SOLÁROVÁ, M. Význam praktické výuky chemie a ŠVP. NIDV : Praha, 2006.

Požadavky

Hodnocení předmětu včetně klasifikace v případě zkoušky probíhá v souladu s čl. 31 - 33 Studijního a zkušebního řádu OU.

Garant

doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.