Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivační prvky ve výuce chemie 1 (KCH / XMPC1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCH / XMPC1 - Motivační prvky ve výuce chemie 1, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod - prezenčně2. RVP, ŠVP - samostudium3. Motivace a aktivace - samostudium4. Diskuse nad korespondenčními úkoly - prezenčně5. HRA - samostudium + prezenční seminář s prezentací6. Chemický pokus jako motivační prvek - samostudium + prezenční seminář s prezentací

Literatura

SOLÁROVÁ,M. Tvořivý učitel chemie. Studijní opora pro DiV. Ostrava:PřF, 2003. PROKŠA,M. Chémia a my. Bratislava: SPN, 1997. SOLÁROVÁ,M. Přehled motivačních prvků ve výuce chemie na ZŠ a SŠ. Studijní opora pro DiV. Ostrava: PřF, 2003.

Požadavky

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na tutoriálech a vypracování studijních a korespondenčních úkolů v rámci dané studijní opory.Hodnocení předmětu včetně klasifikace v případě zkoušky probíhá v souladu s čl. 31 - 33 Studijního a zkušebního řádu OU.

Garant

doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.

Vyučující

doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.