Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Metabolismus

TXT
Stáhnout kompletní materiál zdarma (846 B)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu TXT.

Metabolismus: -soubor všech dìju enzymových reakcí,kdy dochazí k pøemìnì látek a energii v buòkách a v živých organismech -èlovìk je heterotrofní organismus-který pøijimá energeticky bohaté látky z prostøedí, protože se je nedokaže v tìle vytvoøit -metabolické procesy dìlíme na-anabolické-stavební proces -katabolické-rozkladný proces -amfibolické -metabolity-všechny látky,které vznikají a pøemìòují se pøi metabolismu Látkový metabolismus: -pøemìna látek -význam-vznik stavebních souèastí bunìk a tkaní z jednuchých látek -vytváøení látek biologické významu (hormony,enzymy,krevní barvivo) typy:-metabolismus sacharadù -metabolismus tukù -metabolismus bílkovin Energetický metabolismus: -poskytuje energii buòkám k vykonavaní životních funkcí

Témata, do kterých materiál patří