Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pojmy biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Plazmódia -mnohojaderné útvaryPelikula - membrána prvoků může být zesílená a zpevněnáFagocytóza -proces pohlcování pevných částic z okolního prostředíHypotonické prostředí -může to být běžná říčn voda…Osmoregulační organely = pulzující organelyCysta -nepohyblivé stadium za nepříznivých podmínekOsmóza -pro jednobuněčné organismy je životně důležité umět se vyrovnat s neustálým vstupem vody do buněk způsobeným osmotickým tlakem. Pulsující vakuoly některých prvoků fungují jako pumpy přečerpávající nadbytečnou vodu zpět do okolního prostředíPinocytóza -příjem obvykle tekutých, ve vodě rozpustných materiálů z vnějšího prostředí dovnitř Mikrotubuly -jedny z vláken cytoskeletu, která slouží především k transportu různých struktur a látek uvnitř buňky. Jsou složeny z bílkoviny tubulinu.Polyfyletická skupina -stav nějaké člověkem odřazené skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud nezahrnuje společného předka a sestává z organismů z různých vývojových linií.Pseudopodie - panožka (dočasný výběžek cytoplazmy)Endoparazité -žijí uvnitř hostitele, v jeho útrobách, tkáních či buňkách (toxoplasma, tasemnice).Ektoparazité - žijí mimo hostitele či na jeho povrchu (komár)Konjugace - jedná se o výměnu a splývání haploidních jaderApikální komplex organel -proniknutí do hostitelské buňky jim umožňuje speciální soubor organel umístěný v cytoplazmě na přídi buňkyPeryteka -Spora -výtrusMakronukleus -velké jádro vegetativní (nálevníci) - řídí všechny životní funkce krom rozmnožováníMikronukleus -malé jádro generativní (nálevníci) - při pohlavním rozmnožoováníTrichocysty - váčkovité organely obsahující látky s charakterem buněčných jedůMeióza - jaderné, resp. buněčné dělení, během kterého dochází k produkci buněk se zredukovaným počtem chromozómů (2n → 1n), což je základní proces umožňující pohlavní rozmnožováníHaploidní jádro -buňka má poze jednu sadu chromozomů Mezoglea - rosolovitá mezibuněčná stěna (vyskytují se tam I pohyblivé buňky - rozvádějí živiny, pohlavní buňky a náhradní buňky Spongin - rohovitá hmota Choanocyty - Límečkové buňky s bičíky Osculum - vyvrhovací otvor Gemule - kulovité útvary Gastrula - jedno ze stadií emryonálního vývoje, kterým prochází vyvíjející se oplozené vajíčko Cnidocyty - žahavé buňky Difúzní nervová soustava - rozptýlená síť neuronů Láčka - slepá vnitřní trávicí dutina (jeden otvor na přijímaní a vyvrhování zároveň) Polyp - přisedlá forma Medúza - pohyblivá plovoucí forma Gastrovaskulární - láčka medúzy je rozvetvená = zajišťuje je trávení, tak rozvod živin Metageneze - pravidelné střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování, pohlavní a nepohlavní generace, nazýváme u mnohobuněčných stejně jako u prvoků Invaginační teorie (Ernest Haeckela) - předpokládá. Že předpokladem mnohobuněčných byla kulovitá kolonie typu váleče Ektoderm - vnější zárodečný list, který se vyvijí ve stadiu gastruly společně s endodermem Entoderm - vnitřní zárodečný list, vzniká během embryogeneze Zárodečný list - je souhrnné označení pro tři hlavní skupiny buněk, které vznikají během embryogeneze živočichů (existují tři zárodečné listy: entoderm, ektoderm a mezoderm) Imigrační teorie - teorie vysvětlující vznik mnohobuněčných živočichů z jednobuněčných(formuloval ji ruský lékař Ilja Iljič Mečnikov) Plakulární teorie (Otta Bütschlio) -tvrdí, že na počátku byl plochý dvouvrstvý organismus = plakula Ciliární teorie - tvrdí, že na počátku byla mnohojaderná buňka, která se rozdělila na několik jednojaderných Ostie - uzavíratelné otvory do centrání dutiny - přichází jimi voda a živiny, tvořena porocyty Mezenchym - původní výplň mezi zárodečnými listy Porocyty - vřetenovitě protáhlé buňky s funkcí svalových buněk amébocyty - schránka Skeroblasty - tvorba jehlic (z SiO2, CaCO3) jinak nazývaných spikula Spongoblasty - produkce sponginu (rohovitá pružná hmota) Myocyt - buňka, která tvoří základní tkáň svalů Archeocyty - jsou kulovitého tvaru, nejsou rozlišené a vznikne z nich, co je zrovna třeba;tvoří pohlavní Ascon - nejjednodušší typ, kanálky, kterým nasává vodu, jsou v podstatě rovné a choanocyty jen ve spongoceolu (trávicí dutina) Sycon - choanocyty jsou soustředěny v přírodních kanálcích, které bývají částečně rozšířeny do komůrek Leucon - mohutně zesílená stěna protkaná sítí kanálku (tzv:. Alveoly) spojující mezi sebou komůrky vystlané choanocyty Volventy - obsahují organelu spirocysta se spirálně stočeným dutým vláknem, kterým mechanicky omezují pohyb kořisti Glutinanty - obsahují lepkavý sekret Penetranty - obsahují organelu nematocy

Témata, do kterých materiál patří