Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pojmy biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20.4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 1. Plazmódia - mnohojaderné útvary

 2. Pelikula - membrána prvoků může být zesílená a zpevněná

 3. Fagocytóza - proces pohlcování pevných částic z okolního prostředí

 4. Hypotonické prostředí - může to být běžná říčn voda…

 5. Osmoregulační organely = pulzující organely

 6. Cysta - nepohyblivé stadium za nepříznivých podmínek

 7. Osmóza - pro jednobuněčné organismy je životně důležité umět se vyrovnat s neustálým vstupem vody do buněk způsobeným osmotickým tlakem. Pulsující vakuoly některých prvoků fungují jako pumpy přečerpávající nadbytečnou vodu zpět do okolního prostředí

 8. Pinocytóza - příjem obvykle tekutých, ve vodě rozpustných materiálů

z vnějšího prostředí dovnitř

 1. Mikrotubuly - jedny z vláken cytoskeletu, která slouží především k transportu různých struktur a látek uvnitř buňky. Jsou složeny z bílkoviny tubulinu.

 2. Polyfyletická skupina - stav nějaké člověkem odřazené skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud nezahrnuje společného předka a sestává z organismů z různých vývojových linií.

 3. Pseudopodie - panožka (dočasný výběžek cytoplazmy)

 4. Endoparazité - žijí uvnitř hostitele, v jeho útrobách, tkáních či buňkách (toxoplasma, tasemnice).

 5. Ektoparazité - žijí mimo hostitele či na jeho povrchu (komár)

 6. Konjugace - jedná se o výměnu a splývání haploidních jader

 7. Apikální komplex organel - proniknutí do hostitelské buňky jim umožňuje speciální soubor organel umístěný v cytoplazmě na přídi buňky

 8. Peryteka -

 9. Spora - výtrus

 10. Makronukleus - velké jádro vegetativní (nálevníci) - řídí všechny životní funkce krom rozmnožování

 11. Mikronukleus - malé jádro generativní (nálevníci) - při pohlavním rozmnožoování

 12. Trichocysty - váčkovité organely obsahující látky s charakterem buněčných jedů

 13. Meióza - jaderné, resp. buněčné dělení, během kterého dochází k produkci buněk se zredukovaným počtem chromozómů (2n → 1n), což je základní proces umožňující pohlavní rozmnožování

 14. Haploidní jádro - buňka má poze jednu sadu chromozomů

 1. Mezoglea - rosolovitá mezibuněčná stěna (vyskytují se tam I pohyblivé buňky - rozvádějí živiny, pohlavní buňky a náhradní buňky

 2. Spongin - rohovitá hmota

 3. Choanocyty - Límečkové buňky s bičíky

 4. Osculum - vyvrhovací otvor

 5. Gemule - kulovité útvary

 6. Gastrula - jedno ze stadií emryonálního vývoje, kterým prochází vyvíjející se oplozené vajíčko

 7. Cnidocyty - žahavé buňky

 8. Difúzní nervová soustava - rozptýlená síť neuronů

 9. Láčka - slepá vnitřní trávicí dutina (jeden otvor na přijímaní a vyvrhování zároveň)

 10. Polyp - přisedlá forma

 11. Medúza - pohyblivá plovoucí forma

 12. Gastrovaskulární - láčka medúzy je rozvetvená = zajišťuje je trávení, tak rozvod živin

 13. Metageneze - pravidelné střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování, pohlavní a nepohlavní generace, nazýváme u mnohobuněčných stejně jako u prvoků

 14. Invaginační teorie (Ernest Haeckela) - předpokládá. Že předpokladem mnohobuněčných byla kulovitá kolonie typu váleče

 15. Ektoderm - vnější zárodečný list, který se vyvijí ve stadiu gastruly společně s endodermem

 16. Entoderm - vnitřní zárodečný list, vzniká během embryogeneze

 17. Zárodečný list - je souhrnné označení pro tři hlavní skupiny buněk, které vznikají během embryogeneze živočichů (existují tři zárodečné listy: entoderm, ektoderm a mezoderm)

 18. Imigrační teorie - teorie vysvětlující vznik mnohobuněčných živočichů z jednobuněčných (formuloval ji ruský lékař Ilja Iljič Mečnikov)

 19. Plakulární teorie (Otta Bütschlio) -tvrdí, že na počátku byl plochý dvouvrstvý organismus = plakula

 20. Ciliární teorie - tvrdí, že na počátku byla mnohojaderná buňka, která se rozdělila na několik jednojaderných

 21. Ostie - uzavíratelné otvory do centrání dutiny - přichází jimi voda a živiny, tvořena porocyty

 22. Mezenchym - původní výplň mezi zárodečnými listy

 23. Porocyty - vřetenovitě protáhlé buňky s funkcí svalových buněk

 24. amébocyty - schránka

 25. Skeroblasty - tvorba jehlic (z SiO2, CaCO3) jinak nazývaných spikula

 26. Spongoblasty - produkce sponginu (rohovitá pružná hmota)

 27. Myocyt - buňka, která tvoří základní tkáň svalů

 28. Archeocyty - jsou kulovitého tvaru, nejsou rozlišené a vznikne z nich, co je zrovna třeba;tvoří pohlavní

 29. Ascon - nejjednodušší typ, kanálky, kterým nasává vodu, jsou v podstatě rovné a choanocyty jen ve spongoceolu (trávicí dutina)

 30. Sycon - choanocyty jsou soustředěny v přírodních kanálcích, které bývají částečně rozšířeny do komůrek

 31. Leucon - mohutně zesílená stěna protkaná sítí kanálku (tzv:. Alveoly) spojující mezi sebou komůrky vystlané choanocyty

 32. Volventy - obsahují organelu spirocysta se spirálně stočeným dutým vláknem, kterým mechanicky omezují pohyb kořisti

 33. Glutinanty - obsahují lepkavý sekret

 34. Penetranty - obsahují organelu nematocysta se spirálně stočeným dutým vláknem a cytotoxiny, které vstřikují do kořisti

 35. Hystamin - hormon produkovaný celou řadou buněk

 36. Hypnotoxin - toxin z medúz (může vyvolat kóma, svalovou paralýzu, srdeční zástavu)

 37. Knidocyty = nematocyty - žahavé buňky

Témata, do kterých materiál patří