Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Antická literatura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

1) Antická literatura

Řecká literatura

 • Přelom 3. - 2. tis. př. n. l. příchod řeckých kmenů

 • tři období: → Archaické (od 600 př. n. l. ) – rozvoj ústní lidové epiky MÝTY

  • attické ( 500 – 400 př. n. l. )

  • helénistické (400 m- 100 př. n. l. )

- tvorba osobité kultury, která později ovlivnila rozvoj v celé Evropě

- rozvoj vlastních kulturních tradic

- Dobré podmínky ze severu ochrana horami před vpádem, z jihu moře = styk s vyspělou kulturou

a) Archaické období ( bohatýrské zpěvy a bajky)

Homér

 • začal v literatuře používat bohy (antické)

 • údajně zemřel na ostrove Nekros kde se prý utrápil když že nevyluštil hlavolam

- píše jednoduché postavy; prosté mezilidské vztahy;

- bohové podobni lide (a slabosti, nedostatky …..)

I. Ilias – o bojích Řeků proti Troje

- Trojský kůň (lest); krásná Helena kuli které se vedou války

II. Odyssea – pokračování Ilias

- vypráví o putování Itakského krále Odysea, který 10 let bloudí z trojské války

Hesorus

I. Práce a dni – popis venkovského života

Ezop

 • považován za tvůrce bajky

 • v BAJCE zvířata, věci i rostliny jednají jako lidé a mají přisouzeny určité vlastnosti

  • vždy plyne nějaké ponaučení

I. Romulus – středověký soubor bajek

Lyrika a písně

Sapfo – milostné písně, elegie, ódy a hymny

 • její písně mají citlivou a hlubokou upřímnost

 • nazývána „desátou múzou“

 • pozvána na ostrov LESBOS pro výchovu dívek

Anakreón – milostní pijácké verše o lásce víně a mládí ( ženy, víno, zpěv )

- nevyjadřoval hluboké city

- údajně se v opilosti udusil

Historická filozofie

Herodotos: - nazýván otcem dějin

I. Dějiny – líčí boj řeků s východními národy

b) Attické období

- rozvoj otrokářství v Aténách

- výstavba; rozvoj

- slavnosti zasvěcené Dionýsovi → poté z nich vyšlo divadelní představení

- tragédie – v původním smyslu píseň kozlů (hrdina často prohrává ale je vždy morální

vítěz

- komedie – žertovné a satirické písně

Aischilos – úspěch až ve čtyřiceti letech

 • dramatik který řeší ve svých hrách lidské otázky a mravní povahy

 • čerpal ze starých řeckých mýtů

I. Oresteia - má 3. díly

- Agamnemnon hrdina z troje se vrací domů a je zabit nevěrnou manželkou a jejím

Milencem. Syn ho pomstí a jde se očistit před bohy

II. Peršané – tragedie postavená na kontrastu

- stojí proti sobě Peršané ( je jich hodně ) mají velitele a chtějí dobývat

a proti nim Athéňané ( je jich málo ) bez vůdce, ale nechtějí přijít o svobodu

Témata, do kterých materiál patří