Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15. R.U.R.

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80,14 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti) Autor:Karel Čapek Nakladatelství:Fortuna Libri Rok vydání: 2018 (1920) Literární druh:epika,drama Literární žánr:tragédie – vědeckofantastické drama, alegorická hra Literární forma: drama (divadelní hra) Karel Čapek(1890 – 1938) světově uznávaný spisovatel, novinář, prozaik a dramatiknarodil se v Malých Svatoňovicích, přestěhovali se do Úpice (kraj pak nazval Krakonošova zahrada)otec byl lékař (pracovitý a obětavý), matka (romantička, snivá) upínala se ke Karlovisestra Helena (malířka, spisovatelka), bratr Josef (malíř a spisovatel)studoval filozofii v Praze a Berlíněpůsobil v Lidových novinách, byl dramaturgem Vinohradského divadlahodně cestovalprožil mnoho spíše platonických vztahů, nakonec se s ní oženil nová inspirace pro tvorbupřátelil se s Tomášem G. Masarykem (Hovory s TGM)pravidelná setkání tzv.pátečníkůscházeli se každý pátek v Čapkové vileprobírali kulturní, politické a jiné problémybyl aktivním členem protifašistické Obce československých spisovatelůzklamán zradou Francie a Anglie v Mnichovské dohoděmusel čelit pomluvám, obviněním, byla zpochybňována jeho dosavadní tvorbaodmítl odjet ze zeměznovu onemocnělnemoc, zrada a osobní útoky vedly k Čapkově rezignacizemřel o Vánocích roku 1938jeho pohřeb se stal velkou vlasteneckou demonstracíčasto cestoval, rád zahradničil, měl rád zvířata, sbíral LP deskyve tvorbě se objevovala nejrůznější témata a všechny žánryvelmi významné myšlenkově, stylisticky i jazykově (díla přeložena do mnoha světových jazyků)vytvořili s bratrem slovo ROBOTtvůrce filozofického směru pragmatismus v Evropějen subjektivní poznání, užitečnostbyl 7krát za sebou nominován na Nobelovu cenu za literaturumyslel si, že ve válce byla použita technikave 30. letech varuje před totalitou a manipulovatelnostíopouští strach z techniky, ale má strach z totality5 vývojových období tvorby PLÁN TÉMATICKÝ Hlavní téma: negativní vliv techniky na lidstvo (nadčasové dílo), povstání robotů (polidštění) Motiv: lidská lenostobava o osud lidstvasmrtláskanáboženství (Adam a Eva, na konci) Časoprostor: - je to blíže nespecifikovaná budoucnost, továrna Rossum's Universal Robots (Rossumův ostrov) - jediný čas je ten, co uplyne po příjezdu Heleny na ostrov tím začíná 1. dějství PLÁN KOMPOZIČNÍ Kompoziční výstavba: - chronologická kompozice - předehra a 3 dějství - dílo je psáno jako scénář k divadelní hře - v předehře seznámení s chodem továrny, 1. dějství začíná o 10 let později Veršová výstavba: – PLÁN JAZYKOVÝ Vypravěč / lyrický subjekt:ich-forma Vyprávěcí způsoby / typy promluv: přímá řečdialogypolylogyscénicképoznámkyvětšinou krátké a rychlé dialogyv závěru monolog Alquista (jediný monolog v celé hře) Postavy: Rossum – vynálezce prvních robotů Helena Gloryová/Dominová – aktivní a zásadová – členka ligy humanity – snaží se, aby se k robotům přistupovalo lidsky – citový a laskavý přístup k robotům – je obdivována všemi mužskými postavami Harry Domin – z latiny pán – centrální ředitel R.U.R. – sebevědomý a suverénní – vznik robotů bere v prospěch lidského pokroku, aby lidé nemuseli nic dělat – není vykreslen jako záporná postava Stavitel Alquista – cení si lidské práce – morálně silný – jediný přeživší – nemá s výrobou nic společného, jen staví doktor Gall – Helena ho přesvědčí, ať experimentuje s dušemi robotů robot Primus – vyobrazen jako Adam v Bibli – objevily se u něj city k robotce Heleně robotka Helena – objevily se u ní city k robotu Primovi Jazykové prostředky (a jejich funkce) / řeč: - spisovný jazyk - nespisovně mluví Nána (služka Heleny) – prostý rozum, co na srdci, to na jazyku - srozumitelný jazyk -bohatá slovní zásoba (typická pro Čapka) - stručnost (Čapek není příznivcem dlouhých monologů) - novotvar robot - žádné složité technické názvy, žádné jiné technické pojmenování - zkratka z názvu továrnyRossumoviuniverzálníroboti (Rossum'sUniversalRobots) - nedořečenost – co může být následkem toho vašeho.../ kolik let jsem vás už prosila, abyste – - scénická poznámka –(Ve dveřích zleva Helena. Všichni vstanou.) - řečnická otázka – Ty žiješ? - epizeuxis – Gall není vinen, není, není vinen!→ vzrušený projev - věty zvolací – On lže! To je ohavné! Tropy a figury a jejich funkce:viz výše Ukázka textu: Fabry:Doktore Galle, vy jste změnil výrobu Robotů? Dr. Gall: Ano. Fabry:Byl jste si vědom, co může být následkem vašeho... vašeho pokusu? Dr. Gall: Byl. Jsem povinen počítat s takovou možností. Fabry: Proč jste to dělal? Dr. Gall: O své újmě. Byl to můj osobní experiment. (Ve dveřích zleva Helena. Všichni vstanou.) Helena:On lže! To je ohavné! Oh, Galle, jak můžete tak lhát? Fabry: Pardon, paní Heleno – Domin: (jde k ní) Heleno, ty? Ukaž se! Ty žiješ?(Bere ji do rukou.) Kdybys věděla, co se mně zdálo! Ach, to je strašné, být mrtev. Helena:Pusť, Harry! Gall není vinen, není, není vinen! Domin: Promiň, Gall měl své povinnosti. Helena: Ne, Harry, on to udělal, protože já jsem to chtěla! Řekněte, Galle, kolik let jsem vás už prosila, abyste – Dr. Gall: Udělal jsem to na vlastní odpovědnost. Kontext autorovy tvorby: dílo je napsáno v 2. období autorovy tvorby (1921 – 1927)v tomto období tvořil hlavně dramatické a románové utopieupozorňuje na možnost zneužití technikyzastával názor, že technika se vyvíjí rychleji než morálka lidíjedno z prvních autorových dělvydáno v roce 1920je to divadelní alegorická hrapremiéra v Národním divadle v roce 1921 obrovský úspěchhrála se NY, Anglii, Jugoslávii, Japonsku, Norsku, Švédskuza necelé 3 roky od premiéry už byla světově známouneologismus ROBOT (vymyslel ho Josef Čapek)zde naše česká literatura dohnala tu světovou literaturuskvělé téma, jednoduchost uchvátil celý světvaruje před robotizací lidské práce a světachce ukázat, kam může vést přeceňování technikyČapek upozorňuje na to, že když lidé nebudou nic dělat, tak mentálně zakrní, přestaneme se vyvíjetpočáteční myšlenka není špatná, ale skončí špatnědílo v podstatě řeší otázky současnosti SYMBOLIKA V DÍLE - jméno Domin (z latiny dominus) = pán - jméno Primus = první

Témata, do kterých materiál patří