Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


4, Edgar Allan Poe - Havran

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,18 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Edgar Allan Poe Havran Téma a Motiv - Téma: - básníkův smutek a trýznění, kvůli zemřelé milé a hledání naděje, že se s ní básník znovu setká - Motiv: - hamletovské otázky (není pozitivní odpověď - chlad - smrt - smutek Časoprostor - odehrává se v temném pokoji, prastarého domu, zimní období (Leden), noc Kompoziční výstavba - chronologický postup - děj plyne za sebou, události díla navazují na ty předchozí Literární druh a žánr - Literární druh: Lyricko-epická (krátká) báseň - Literární žánr: Balada (lyricko-epické dílo s chmurným dějem a nešťastným, tragickým koncem), POEZIE Vypravěč / lyrický subjekt - Vypravěč je hlavní postavou příběhu (ich forma) - přímo souvisí se životem autora. Postavy - Truchlící milenec: básník, který oplakává svou zesnulou milenku - Lenora: zesnulá milenka, světice - Havran: posel ze záhrobí, symbol smrti, tmy, pekla Vyprávěcí způsoby - přímá řeč Typy promluv - monology Veršová výstavba - naplánováno 100 veršů, nakonec 108, střídavý a sdružený rým, trochej (střídání přízvučné a nepřízvučné slabiky), střídání délky veršů, refrén (nevermore) Kontext autorovy tvorby - vzniká v 19. století (1. polovina), doba Romantismu - těsně před jeho smrtí Literárně / obecně kulturní kontext - 1. pol. 19. stol. = romantismus - základními rysy romantismu jsou: nešťastná láska, samota hrdiny, sen o svobodě - v tomto období žili také jiné významné osoby, které se podepsali na tvorbu literatury - George Gordon Byron (dílo: Hodiny zahálky) - Viktor Hugo (dílo: Bídníci) - Percy Bysshe Shelley (dílo: Odpoutaný Prométheus) Autor Americký básník, zakladatel hororové prózy, přišel o rodiče a vyrůstá v rodině obchodníka, inteligentní, svatba se sestřenicí, měl psychické potíže Děj - Jedné zimní noci sedí básník nad knihami, v nichž hledá zapomnění na zemřelou lásku Lenoru. Znenadání se ozve zaklepání na okno, básník okno otevře a do pokoje vletí černý havran, který se usadí na bílé bustě Pallas Athény a s přísným zamračeným pohledem pozoruje básníka. Básník po chvíli s Havranem začne rozmlouvat, vidím v něm jakéhosi proroka a tak se ho ptá na různé otázky, například zda po smrti nalezne vytoužený klid nebo zda ještě někdy spatří Lenoru. Havran mu však na všechny otázky odpovídá „nevermore“ – víckrát ne.

Témata, do kterých materiál patří