Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5, Karel Hynek Mácha - Máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (81,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Hynek Mácha Máj Téma a Motiv - Téma: - Nešťastný životní osud Viléma a Jarmily a zobrazení májové přírody - Motiv: - Láska - Smutek - Sebelítost - Májová příroda - Myšlenky smrti - Myšlenky lepší budoucnosti Časoprostor - česká krajina v máji, v krajině u Doks, pod kopcem Bezděz, u jezera (nyní Máchova) v noci a ránu před Vilémovou popravou, poté po sedmi letech tato místa navštívil ještě autor. Kompoziční výstavba - 4 zpěvy a 2 intermezza (předchází jí věnování). chronologicky, retrospektivně (ve zpěvech); vzestup, vrchol, sestup. paralely, kontrasty Literární druh a žánr - Literární druh: Lyrika - Literární žánr: Básnická povídka Vypravěč / lyrický subjekt - er-forma, v závěru ich-forma (autor se ztotožňuje s dějem) vypravěčem sám autor Postavy - Vilém - loupežník, syn Hynka, který ho kdysi vyhnal z domu, typický romantický hrdina, rozervaný, cítí se nevinný, lituje se - Jarmila - mladá dívka, miluje Viléma - Hynek - svůdník Jarmily, symbol poutníka, vrací se k místu popravy, sám autor, otřesen Vilémovým životem Vyprávěcí způsoby - spisovná čeština, subjektivizace (vztah básníka a lyrického hrdiny), jednoduché věty, důraz na zvukovou stránku verše (lhal lásky žal) Typy promluv - přímá řeč, monolog, fialog, zvukomalba Veršová výstavba - jambický verš; sdrušený, střídavý, obkročný Kontext autorovy tvorby 1810 - 1836 (cholera nebo tyfus)největší představitel českého romantismu, zakladatel moderní české poeziepěšky navštěvoval hradní zříceninyinspiroval se u mnohých evropských romantistůsvé názory presetnuje do symbolů ve své tvorbě, ztotožňuje se se svými hrdinyovlivnil celou generaci Májovců - Máj považován za 1. moderní báseň další díla: Křivoklad (historická próza), Pouť krkonošská (básnická próza) Literárně / obecně kulturní kontext - Vrcholné dílo českého literárního romantismu, obsahuje prvky realismu. Mácha zcela vybočil z obrozeneckého programu. - Karel Jaromír Erben (Kytice z pověstí národních, romantismus), Božena Němcová (Babička, romantismus/národní obrození), Tyl (Fidlovačka) - Ze světového romantismu: Hugo - Bídníci, Puškin - Kapitánská dcerka Autor - Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha-Malá Strana – 6. listopadu 1836 Litoměřice) byl český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Proslavil se jak svým životem, tak dílem, jemuž dominuje lyrickoepická skladba Máj (1836), jedna z nejvydávanějších českých knih. Děj - Loupežník Vilém miluje svoji dívku Jarmilu, avšak jejich lásku překazí jiný muž. Vilém ho ve vzteku zabije, až posléze zjišťuje, že se jednalo o jeho otce, který ho jako malého vyhnal. Za tento svůj čin je odsouzen k oběšení. Nešťastná Jarmila, která na 1. máje netrpělivě svého Viléma vyhlížela, se po vyslechnutí zprávy v zoufalství utopí. Vilém sedí ve vězení a hloubá nad svým životem a světem. Dochází také k rozhovorům mrtvých na hřbitově, jelikož ten, kdo umře jako poslední, hřbitov hlídá do smrti dalšího jedince. V osudný den se hrdina loučí s matkou zemí a poté umírá. Právě tato část je myšlenkovým vrcholem díla. Po několika letech přijede do města, kde k události došlo, sám autor a příběh si vyslechne. Lituje a ztotožňuje se s Vilémem.

Témata, do kterých materiál patří