Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Antigona

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky: Antigona Žánr: drama, antická tragédie Autor: Sofoklés starořecký athénský dramatik, kněz, politikpatřil mezi nejvýznamnější starověké dramatiky společně s Aischylem a Euripidemnapsal 123 tragédií, z toho se dochovalo pouze 7 kompletníchdalší díla: Král Oidipus, Oidipus na Kolónu Místo a doba děje:Odehrává se v Thébách před královským palácem za doby mytické. Dílo vzniklo asi 442 př. n. l. Téma:Polyneikův pohřeb – přes zákaz byl pohřben, důsledky neuposlechnutí rozkazu Kreóna Obsah:Antigonini bratři, Eteoklés a Polyneikés, zahynou v boji o trůn. Mrtvolu Polyneika nechali Thébané z Kreónova příkazu nepohřbenou, protože se dopustil vlastizrady. Antigona se však rozhodne svého bratra pohřbít. Když je předvedena před krále, obhajuje svůj čin a nebojí se ani smrti. Kreón nařizuje, aby byla zaživa zazděna do královské hrobky. Ke králi přichází věštec a oznamuje, že se na krále rozhněvali Bohové a žádají jej, aby trest odvolal. Král tak učiní, ale když přijde k hrobce, najde tam Antigonu oběšenou. Vzápětí se oběsí i její snoubenec a nakonec i jeho matka Eurydika a Kreonova manželka. Kreón do konce života žije v smutku a zarmoucení. Hlavní postavy: Antigona - milující, odvážná, cílevědomá, ctí bohy, odhodlaná nést za své činy následky Kreón- tvrdohlavý, sobecký, krutý, bezohledný, nemyslí na následky svých činů Kompozice:tragédie o pěti dějstvích (+ prolog, epilog) expozice: v Athénách se navzájem zavraždí dva bratřikolize: Kreon tvrdí, že první z Antigoniných bratrů byl hrdina a zaslouží pohřeb se všemi poctami zatím co druhý nikoli - to se nelíbí Antigoně, která chce, aby oba bratři byli pohřbenikrize: Antigona neuposlechne králův rozkaz a bratra pohřbí - Kreon ji nechá uvěznit v jeskyni, kde spáchá sebevražduperipetie: Problém je, že Antigona byla snoubenkou Haimona. Haimon se ji pokouší zachránit. Ale když přijde do jeskyně a vidí mrtvé tělo tak se probodne. Tento čin vidí i sám král Kreon. Velice zarmoucen se vrací do svého paláce, kde vše oznámí své ženě. Ta se odejde pomodlit a také se probodne.katastrofa: Král si nenechal poradit ani od věštce ani od části sboru a doplácí na to smrtí všech svých blízkých, kteří umírají za jeho zločiny Jazykové prostředky:spisovný jazyk ve verších, archaismy(ni, Co jest?), dialogy, personifikace (ó, hrobko, ó, ty síni svatební), metonymie(mrak čelo jí pokrývá) Aktuálnost díla:oblíbenost se zachovala do současnosti Můj názor:Kniha se mi líbila, ačkoliv je ihned od začátku smutná a kvůli značnému užití archaismů náročnější na čtení, určité pasáže se dají hůř pochopit.

Témata, do kterých materiál patří