Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Odchylky od větného schématu

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ČJ 22 ODCHYLKY OD VĚTNÉHO SCHÉMATU Do věty mluvnicky nezačleňujeme: (A tudíž neurčujeme větný člen.) Citoslovce – začleňujeme před větu. Př. Brr, to je zima. Oslovení – od věty oddělujeme čárkoua/ na začátku: př. Pavle, ty zlobíš. b/ z obou stran: př. To se, Jane, nemá. Samostatný větný člen – vždy oddělen čárkou; vytčen před větu nebo za ní. Př. Knihy, ty já mám rád. Vsuvka – s větou souvisí obsahově, ale ne gramaticky; graficky oddělujeme čárkou nebo pomlčkou; jednoslovné, často používané vsuvky (myslím, prosím, bohužel) oddělovat nemusíme. Př. Přezouvejte se, prosím. Osamostatněný větný člen – začleňujeme do rozboru. Př. Bylo tam příjemně. A přátelsky. Odchylky od pravidelné větné stavby: Elipsa (výpustka) - není chybou, pokud nebrání srozumitelnosti nevyjadřování slov, která náleží do větného schématu. Př. Máte Krysaře? (= Máte knihu Krysař?) Anakolut – vyšinutí z větné stavby. Př. Děti,když přišly ze školy, byla jim zima. Zeugma – spojení dvou větných členů ve vztahu souřadném vazbou, která patří jen jednomu z nich. Př. Učili se nasedat a sesedat z koně. Kontaminace – nesprávná kombinace dvou vazeb; správná vazba se směšuje s jinou, převzatou od podobného výrazu. Př. mimo (4. pád) Mimo Pavlu. kromě (2. pád) Kromě Pavly. U některých sloves kontaminace přestává být chybou. Př. „cenit si“ + 4. pád i „vážit si“ + 2. pád. Atrakce – skladební spodoba, přizpůsobení tvarů ve výpovědi dle zvukové formy; častým používáním přestala být chybou. Př. Je širší než delší. (než dlouhý) Aposiopese – nedokončená výpověď, odmlčení, v hovorovém jazyce není chybou. Př. Jdi do…

Témata, do kterých materiál patří