Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Harmonické funkce v diatonice

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

 Otázka č.4 Harmonické funkce v diatonice a) Pojem diatonika:-diatonika pracuje s tóny v tónině, skupina tónů, vzané z určité tóniny - vyjímka – 2 tóny jsou jiné – míšení tónin patří do diatoniky b) Funkce:- hlavní – 1., 4. a 5. stupeň (T- klid, S – směřuje do centra, je na vrcholu melodie, D – směřuje do T) - vedlejší – 2.st (S/, ID – stř.d. zastupuje dominantu, stojí-li před ní, neúplná sub. je silnější zástupce S) - 3.st (TD/ – 2 tóny z tóniky, 2 z dominanty) - 6.st (ST/ – zastupuje T, protahuje hudbu, DST = klamný závěr) - 7.st (D/ - neúplná dominanta, silnější zástupce dominanty) c) Kadence, závěry:Kadence – logický sled akordů T S D T, užití – má vrchol a spád, u lid. písní, charakterizuje tóninu Závěry - celý – končí na tónické funkci – autentický - DT - plagální - ?T - poloviční – končí na jiné funkci než T – autentický - TD - plagální - T? (jiná, než D) - dokonalý – harmonicky - DT - melodicky – 7-8 - rytmicky – na těžké době - klamný - DST/ - nedokonalý – opačně Dokonale uzavřená věta – závěr celý, autentický, harmonicky, melodicky a rytmicky dokonalý - pokud nesplňuje závěr tyto podmínky, můžeme říci, že je věta pootevřená - závěr v pootevřené větě je oslabený Otevřená věta - vychýlení do jiné tóniny nebo ukončení na netónické harmonii. - tato otevřenost může být – tonální – závěr na T ve vedlejší tónině - harmonická – to je poloviční závěr na netónické funkci v hl. tónině - tonálně-harmonická – poloviční závěr na netónické funkci ve vedl.tón.) - pokud se vyskytuje otevřené závětí, jde většinou o otevřenost tonální - předvětí jsou nejčastěji otevřená harmonicky (na D) - velmi vzácné je závětí otevřené harmonicky (končí na D) d) Míšení tónin: - týká se stupnic stejnojmenných vypůjčení tónu mollové stupnice do durové tóniny - např. C dur – bé, as - a naopak, nejčastěji v moll – durová D v dur – mollová S

Témata, do kterých materiál patří