Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Harmonické funkce v diatonice

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

 Otázka č.4

Harmonické funkce v diatonice

a) Pojem diatonika: - diatonika pracuje s tóny v tónině, skupina tónů, vzané z určité tóniny

- vyjímka – 2 tóny jsou jiné – míšení tónin patří do diatoniky

b) Funkce: - hlavní – 1., 4. a 5. stupeň (T- klid, S – směřuje do centra, je na vrcholu melodie, D – směřuje do T)

- vedlejší – 2.st (S/, ID – stř.d. zastupuje dominantu, stojí-li před ní, neúplná sub. je silnější zástupce S)

- 3.st (TD/ – 2 tóny z tóniky, 2 z dominanty)

- 6.st (ST/ – zastupuje T, protahuje hudbu, DST = klamný závěr)

- 7.st (D/ - neúplná dominanta, silnější zástupce dominanty)

c) Kadence, závěry: Kadence – logický sled akordů T S D T, užití – má vrchol a spád, u lid. písní, charakterizuje tóninu

Závěry - celý – končí na tónické funkci – autentický - DT

- plagální - ?T

- poloviční – končí na jiné funkci než T – autentický - TD

- plagální - T? (jiná, než D)

- dokonalý – harmonicky - DT

- melodicky – 7-8

- rytmicky – na těžké době

- klamný - DST/

- nedokonalý – opačně

Dokonale uzavřená věta – závěr celý, autentický, harmonicky, melodicky a rytmicky dokonalý

- pokud nesplňuje závěr tyto podmínky, můžeme říci, že je věta pootevřená

- závěr v pootevřené větě je oslabený

Otevřená věta - vychýlení do jiné tóniny nebo ukončení na netónické harmonii.

- tato otevřenost může být – tonální – závěr na T ve vedlejší tónině

- harmonická – to je poloviční závěr na netónické funkci v hl. tónině

- tonálně-harmonická – poloviční závěr na netónické funkci ve vedl.tón.)

- pokud se vyskytuje otevřené závětí, jde většinou o otevřenost tonální

- předvětí jsou nejčastěji otevřená harmonicky (na D)

- velmi vzácné je závětí otevřené harmonicky (končí na D)

d) Míšení tónin: - týká se stupnic stejnojmenných  vypůjčení tónu mollové stupnice do durové tóniny

- např. C dur – bé, as

- a naopak, nejčastěji v moll – durová D

v dur – mollová S

Témata, do kterých materiál patří