Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Grafický formát

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

GRAFICKÝ FORMÁT

Grafické formáty stanovují pravidla, podle kterých je obrázek uložen v souboru. Některé formáty mohou do souboru ukládat i další informace, např. náhled obrázku v malém rozlišení, informace o expozici, datu a čase pořízení a podobně.

DRUHY GRAFICKÝCH FORMÁTŮ

Základním rozdělením grafických formátů je podle způsobu uložení grafických informací na BITMAPOVÉ a VEKTOROVÉ

BITMAPOVÝ: obraz se skládá z jednotlivých pixelů (bodů), z nichž každý má definovánu určitou barvu

VEKTOROVÝ: Obraz se skládá z jednotlivých objektů (např. obdélník, elipsa, křivka, hvězda…), z nichž každý má definovánu barvu a styl obrysu a výplně. Jednotlivé objekty jsou popsány parametry obrysu, obvykle koeficienty bézierových křivek 1. nebo 3. řádu

KOMPRESE GRAFICKÝCH FORMÁTŮ

BEZEZTRÁTOVÁ KOMPRESE: I po komprimaci zachovávají soubory identickou informaci s předlohou. Nedochází tak ke ztrátě kvality obrazu. Obvykle není tak účinná jako ztrátová komprese dat

ZTRÁTOVÁ KOMPRESE: Při kompresi zahazují část grafické informace. Používá se tam, kde je možné ztrátu některých informací tolerovat a kde nevýhoda určitého zkreslení je bohatě vyvážena velmi významným zmenšením souboru

ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ FORMÁTY

RASTROVÉ:

JPEG - (Joint Photographic Experts Group) je standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázku ve fotorealistické kvalitě

TIFF – (Tagged Image File Format) tvoří neoficiální standard pro ukládání snímků určených pro tisk. TIFF umožňuje jako jeden z mála grafických formátů vícestránkové soubory a proto se často používá například pro ukládání přijatých faxů přijatých pomocí počítače a ISDN karty, či faxmodemové karty

RAW - nijak neupravená data ze snímače digitálního fotoaparátu. Formát souboru raw není nikým definován a tak se soubory různých fotoaparátů (i od stejné firmy) mohou značně lišit

PNG - (Portable Network Graphics) je grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky. Byl vyvinut jako zdokonalení a náhrada formátu GIF

GIF - (Graphic Interchange Format) je grafický formát určený pro rastrovou grafiku. GIF používá bezeztrátovou kompresi LZW a umožňuje také jednoduché animace. GIF má jedno velké omezení — maximální počet současně použitých barev barevné palety je 256 (8 bitů) v jednom rámci

BMP - výhodou tohoto formátu je jeho extrémní jednoduchost a dobrá dokumentovanost

WDP / HD PHOTO - je obrázkový kompresní algorytmus a souborový formát určený pro fotografie, vyvíjený společností Microsoft. Podporuje jak ztrátovou, tak bezztrátovou kompresi. V listopadu 2006 byl přejmenován na HD Photo

VASTROVÉ:

SVG - škálovatelná vektorová grafika) je značkovací jazyk a formát souboru, který popisuje dvojrozměrnou vektorovou grafiku pomocí XML. Formát SVG by se měl v budoucnu stát základním otevřeným formátem pro vektorovou grafiku na Internetu

Témata, do kterých materiál patří