Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kalkulačka delphi

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Kalkulačka = DELPHI unit Unit1; public minX,cisl, pam:real; minOP:char; smazat:boolean; i:integer; { Public declarations } end; procedure TForm1.Cislice(Sender: TObject); begin if smazat then label1.caption:=''; if (Sender As TButton).CAption=',' then Button20.Enabled:=false; label1.caption:=label1.caption+(Sender As TButton).Caption; smazat:=false; end; procedure TForm1.operace(Sender: TObject); begin Button20.Enabled:=true; cisl := StrToFloat(Label1.Caption ); ListBox1.Items.Add( FloatToStr( cisl ) ); try case minOP of '+': cisl := minX + cisl; '-': cisl := minX - cisl; '*': cisl := minX * cisl; '/': cisl := minX / cisl; end; except cisl := minx; Label1.Caption := FloatTostr( cisl ); ListBox1.Items.Add( 'CHYBA' ); ShowMessage( 'CHYBA' ); end; if minOP in ['+','-','*','/'] then { provadela se minula operace: } begin ListBox1.Items.Add( '=' ); ListBox1.Items.Add( FloatToStr( cisl ) ) end; Label1.Caption := FloatTostr( cisl ); minX := cisl; minOP := (Sender as TButton).Caption[1]; if minOP in ['+','-','*','/'] then { bude zase operace: } ListBox1.Items.Add( minOp ); Smazat := TRUE end; procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin smazat:=true; minOP:='C'; cisl:=0; i:=0; end; procedure TForm1.Button22Click(Sender: TObject); begin ListBox1.Items.Clear(); end; procedure TForm1.Button15Click(Sender: TObject); begin cisl:=0; Label1.Caption:='0'; smazat:=true; end; procedure TForm1.Button16Click(Sender: TObject); begin Label2.Visible:=true; pam:=StrToFloat(Label1.caption); Button17.Enabled:=true; Button21.Enabled:=true; end; procedure TForm1.Button17Click(Sender: TObject); begin Label1.Caption:=FloatToStr(pam); end; procedure TForm1.Button21Click(Sender: TObject); begin Label2.Visible:=false; pam:=0; Button17.Enabled:=false; Button21.Enabled:=false; end; end.

Témata, do kterých materiál patří