Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Kalkulačka delphi

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Kalkulačka = DELPHI

unit Unit1;

public

minX,cisl, pam:real;

minOP:char;

smazat:boolean;

i:integer;

{ Public declarations }

end;

procedure TForm1.Cislice(Sender: TObject);

begin

if smazat then label1.caption:='';

if (Sender As TButton).CAption=',' then Button20.Enabled:=false;

label1.caption:=label1.caption+(Sender As TButton).Caption;

smazat:=false;

end;

procedure TForm1.operace(Sender: TObject);

begin

Button20.Enabled:=true;

cisl := StrToFloat(Label1.Caption );

ListBox1.Items.Add( FloatToStr( cisl ) );

try

case minOP of

'+': cisl := minX + cisl;

'-': cisl := minX - cisl;

'*': cisl := minX * cisl;

'/': cisl := minX / cisl;

end;

except

cisl := minx;

Label1.Caption := FloatTostr( cisl );

ListBox1.Items.Add( 'CHYBA' );

ShowMessage( 'CHYBA' );

end;

if minOP in ['+','-','*','/'] then

{ provadela se minula operace: }

begin

ListBox1.Items.Add( '=' );

ListBox1.Items.Add( FloatToStr( cisl ) )

end;

Label1.Caption := FloatTostr( cisl );

minX := cisl;

minOP := (Sender as TButton).Caption[1];

if minOP in ['+','-','*','/'] then

{ bude zase operace: }

ListBox1.Items.Add( minOp );

Smazat := TRUE

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

smazat:=true;

minOP:='C';

cisl:=0;

i:=0;

end;

procedure TForm1.Button22Click(Sender: TObject);

begin

ListBox1.Items.Clear();

end;

procedure TForm1.Button15Click(Sender: TObject);

begin

cisl:=0;

Label1.Caption:='0';

smazat:=true;

end;

procedure TForm1.Button16Click(Sender: TObject);

begin

Label2.Visible:=true;

pam:=StrToFloat(Label1.caption);

Button17.Enabled:=true;

Button21.Enabled:=true;

end;

procedure TForm1.Button17Click(Sender: TObject);

begin

Label1.Caption:=FloatToStr(pam);

end;

procedure TForm1.Button21Click(Sender: TObject);

begin

Label2.Visible:=false;

pam:=0;

Button17.Enabled:=false;

Button21.Enabled:=false;

end;

end.

Témata, do kterých materiál patří