Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Textový editor=delphi

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

textový editor=delphi; unit Unit1; procedure TForm1.Nov1Click(Sender: TObject); begin RichEdit1.Clear; end; procedure TForm1.Otevt1Click(Sender: TObject); begin if(OpenDialog1.Execute()) then RichEdit1.Lines.LoadFromFile (OpenDialog1.Filename); end; procedure TForm1.Uloit1Click(Sender: TObject); begin if(SaveDialog1.Execute()) then RichEdit1.Lines.SaveToFile (SaveDialog1.Filename); end; procedure TForm1.Konec1Click(Sender: TObject); begin Close(); end; procedure TForm1.Psmo1Click(Sender: TObject); begin if(fontDialog1.Execute()) then RichEdit1.SelAttributes.Assign(FontDialog1.Font); end; procedure TForm1.Barvapozad1Click(Sender: TObject); begin if(ColorDialog1.Execute()) then RichEdit1.Color:=ColorDialog1.Color; end; procedure TForm1.vlevo1Click(Sender: TObject); begin RichEdit1.Paragraph.Alignment:=taLeftJustify; // vlevo1.Checked:=true; // nasted1.Checked:=false; // vpravo1.Checked:=false; end; procedure TForm1.nasted1Click(Sender: TObject); begin RichEdit1.Paragraph.Alignment:=taCenter; nasted1.Checked:=true; vlevo1.Checked:=false; vpravo1.Checked:=false; end; procedure TForm1.vpravo1Click(Sender: TObject); begin RichEdit1.Paragraph.Alignment:=taRightJustify; vpravo1.checked:=true; vlevo1.Checked:=false; nasted1.Checked:=false; end; procedure TForm1.Vyjmout1Click(Sender: TObject); begin RichEdit1.CutToClipboard(); end; procedure TForm1.Koprovat1Click(Sender: TObject); begin RichEdit1.CopyToClipboard(); end; procedure TForm1.Vloit1Click(Sender: TObject); begin RichEdit1.PasteFromClipboard(); end; procedure TForm1.Vybratv3e1Click(Sender: TObject); begin RichEdit1.SelectAll(); end; procedure TForm1.Smazat1Click(Sender: TObject); begin RichEdit1.ClearSelection(); end; end.

Témata, do kterých materiál patří