Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Textový editor=delphi

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

textový editor=delphi;

unit Unit1;

procedure TForm1.Nov1Click(Sender: TObject);

begin

RichEdit1.Clear;

end;

procedure TForm1.Otevt1Click(Sender: TObject);

begin

if(OpenDialog1.Execute()) then RichEdit1.Lines.LoadFromFile (OpenDialog1.Filename);

end;

procedure TForm1.Uloit1Click(Sender: TObject);

begin

if(SaveDialog1.Execute()) then RichEdit1.Lines.SaveToFile (SaveDialog1.Filename);

end;

procedure TForm1.Konec1Click(Sender: TObject);

begin

Close();

end;

procedure TForm1.Psmo1Click(Sender: TObject);

begin

if(fontDialog1.Execute()) then RichEdit1.SelAttributes.Assign(FontDialog1.Font);

end;

procedure TForm1.Barvapozad1Click(Sender: TObject);

begin

if(ColorDialog1.Execute()) then RichEdit1.Color:=ColorDialog1.Color;

end;

procedure TForm1.vlevo1Click(Sender: TObject);

begin

RichEdit1.Paragraph.Alignment:=taLeftJustify;

// vlevo1.Checked:=true;

// nasted1.Checked:=false;

// vpravo1.Checked:=false;

end;

procedure TForm1.nasted1Click(Sender: TObject);

begin

RichEdit1.Paragraph.Alignment:=taCenter;

nasted1.Checked:=true;

vlevo1.Checked:=false;

vpravo1.Checked:=false;

end;

procedure TForm1.vpravo1Click(Sender: TObject);

begin

RichEdit1.Paragraph.Alignment:=taRightJustify;

vpravo1.checked:=true;

vlevo1.Checked:=false;

nasted1.Checked:=false;

end;

procedure TForm1.Vyjmout1Click(Sender: TObject);

begin

RichEdit1.CutToClipboard();

end;

procedure TForm1.Koprovat1Click(Sender: TObject);

begin

RichEdit1.CopyToClipboard();

end;

procedure TForm1.Vloit1Click(Sender: TObject);

begin

RichEdit1.PasteFromClipboard();

end;

procedure TForm1.Vybratv3e1Click(Sender: TObject);

begin

RichEdit1.SelectAll();

end;

procedure TForm1.Smazat1Click(Sender: TObject);

begin

RichEdit1.ClearSelection();

end;

end.

Témata, do kterých materiál patří