Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Jazykové prostředky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (12,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY POETISMY: = básnická pojmenování - archaismy (silozpyt), neologismy (mikroprocesor, rogalo), knižní - př. luna, blankyt, jitro… - básnický přívlastek - vyjadřuje autorův vztah k označované skutečnosti FIGURY - vztah mezi významovou a zvukovou stránkou textu - anafora - opakování slov či skupin slov na začátku po sobě jdoucích veršů - epifora - opakování slov či skupin slov na konci po sobě jdoucích veršů - epanastrofa (=palilogie) - opakování na konci jednoho a na začátku druhého verše - epizeuxis - opakování slov vedle sebe - refrén - opakování celých veršů OBRAZNÁ POJMENOVÁNÍ = nepřímé pojmenování - METAFORA - obrazné pojmenování na základě vnější podobnosti, vlastnosti a znaků - slunce vychází, kapka štěstí, moře znalostí, zub času, zub pily… - lišák, beran, zmije, poupátko… - PERSONIFIKACE - neživým věcem a jevům jsou přisuzovány lidské vlastnosti a schopnosti - BÁSNICKÁ PŘIROVNÁNÍ - porovnání dvou skutečností, zpravidla prostřednictvím slůvka jako - zčervenala jako růže - METONYMIE - obrazné pojmenování na základě věcné souvislosti - koupit si Čapka, newton, volt… - SYNEKDOCHA - pojmenování celku pouze jednou z jeho částí - žili pod jednou střechou - SYMBOL - zastupuje skutečnost jejím znakem - často je mnohoznačný - srdce, váhy, kříž, růže… - FRAZÉM - obrazné, ustálené, víceslovné a často expresivní pojmenování - vyskytují se zde archaismy (ani vidu ani slechu) - mít pré, žádný učený z nebe nespadl, být s to… - RČENÍ (jedl vtipnou kaši, má za ušima…) - PRANOSTIKA - vztahují se k určitému ročnímu období, počasí… - Medardova kápě 40 dní kape… - POŘEKADLA - lidová moudra a zkušenosti - dvakrát měř, jednou řež… - PŘÍSLOVÍ (kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá) - KULTURNÍ FRAZÉMY - in memoriam, in natura… EXPRESIVNÍ POJMENOVÁNÍ: - LICHOTNÁ: familiérní, dětská, hypokoristika (Janinka, brácha), eufemismy (zesnout, odejít) - HANLIVÁ: zveličená (barabizna, psisko), zhrubělá (žrát), vulgarismy, dysfemismy (chcípnout)

Témata, do kterých materiál patří