Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Literární druhy a žánry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (12,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY EPIKA: - dějovost, příběh rozvíjen postavami a vypravěčem ANEKDOTA - humorný minipříběh s nečekanou pointou BAJKA - krátký alegorický příběh (verš i próza) - zvířata nebo zosobněné věci jednají jako lidé - cílem je mravní ponaučení HÁDANKA - zašifrované sdělení určené k zábavě MÝTUS, BÁJE - pokus o výklad řádu světa, o historii bohů, o vzniku člověka, o přírod. jevech - mytologie = soubor mýtů určitého společenství, národa LEGENDA - o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti církevních světců (verš i próza) EVANGELIUM - životopisný žánr, o Ježíšově životě, působení, umučení a zmrtvýchvstání POVĚST - vyprávění lidového původu, má historický základ POHÁDKA - žánr lidové slovesnosti, nepravděpodobný děj, nereálný - zásahy nadpřirozených bytostí, dobro vítězí nad zlem POVÍDKA - kratší příběh s poutavou zápletkou, jednoduchý děj NOVELA - příběh soustředěný na jednu událost, epizodu, bez vedlejších dějových linií - neměnné charaktery postav, sevřený děj, překvapivý závěr ROMANETO - novela s tajemstvím, zdánlivě nadpřirozené jevy jsou logicky vysvětleny EPOS - rozsáhlé chronologické vypravování, popisy, jedna nebo několik hlavních postav ROMÁN - rozsáhlý příběh psaný prózou, hlavní a vedlejší dějové linie, epizody, mnoho postav - do děje vstupuje vypravěč KRONIKA - chronologický záznam historických událostí, většinou bez hodnocení a souvislostí LYRIKA: - zachycuje skutečnost v jediném okamžiku, stav nitra mluvčího - city,dojmy, nálady - nedějovost, převaha verše PÍSEŇ - prostá, zpěvná báseň spojená s hudbou ÓDA - oslavná báseň zaměřená na obecná témata (láska, vlast, příroda) ELEGIE = žalozpěv - vyjadřuje smutek EPITAF - nápis na hrob, krátce o životě zesnulého SATIRA - báseň s kritickým postojem ke skutečnosti, výsměch, ironie EPIGRAM - krátká, satiricky útočná báseň s ostrou pointou PÁSMO - polytematická báseň, volné přiřazování představ a obrazů - sled pocitů a dojmů, mnohovýznamovost LYRICKO-EPICKÉ ŽÁNRY: - děj + lyrické prvky BALADA - vážná veršovaná skladba, pochmurný děj, tragický závěr - marný zápas člověka s přírodními nebo společenskými silami - rychlý dramatický spád, dialogy ROMANCE - optimistická skladba, často s milostnou tématikou a radostnou atmosférou POEMA = básnická povídka - rozsáhlá báseň s dějem jen naznačeným - v popředí jsou city, dojmy, nálady a úvahy autora, události ze života jednotlivce

Témata, do kterých materiál patří