Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


slezské písně

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozbor textu: Literární druh:Literární žánr:Typ vypravěče:Aktuálnost námětu:Čas a místo děje:Jazyk a styl:Jazyk je lidový, drsný, využívá knižní výrazy. V díle se vyskytuje velké množství nářečních prvků (lašská slova) do výrazu vstupuje vliv polštiny zvláště ve větné stavbě, germanismy a hornický slang. Jeho styl je patetický a náročný. Typické je hutné vyjádření, krátké a úsečné verše, kontrasty, přímá oslovení a výzvy (apostrofy), využívá zvolacích vět pro větší působivost, naléhavost a sugestivnost výpovědi. Opakuje slova a používá originální básnické obrazy. Verš je rytmický s pravidelným, zvláště střídavým, rýmem. Básník často používá přirovnání, metonymii, zvolání, personifikaci, epizeuxis, hyperbolu, eufemismus, metaforu, symboly, ironii a výsměch. Kompozice:Básnický subjekt se stylizuje do různých poloh, např. role tuláka, svědka, barda, mstitele, nositele revolty, zklamaného milence, nešťastného zoufalce,… Hlavní myšlenka:Hlavní myšlenkou autora bylo poukázat obraz národního a sociálního útisku slezského lidu, vyzívá ke vzpouře a vidí naději na úspěch. Dále chce upozornit na útlak Němci a Poláky, na dobu poněmčování českých škol a dobu, kdy němčina hrála v okolí Slezska hlavní roli.Postavy:V díle se objevuje velké množství postav, především jsou to vykořisťovatelé a jejich pomahači, odrodilci, lichváři a krčmáři proti nim se zde objevují chudí Slezané – havíři, beskydští horalé, vdovy a sirotci.Těžiště sbírky tvoří básně vzdoru proti národnostnímu a sociálnímu útlaku ve Slezsku na konci 19. století. Na základě vlastních zkušeností, získaných pobytem ve Slezsku, básník vyjadřuje individuální i společenský protest. Činí tak formou balady (Kantor Halfar, Maryčka Magdonova). V řadě básní promlouvá hlasem lidového barda jako mluvčí lidu (Ostrava, 70.000..), v jiných prochází jako prostý poutník křížem krážem zuboženým krajem a referuje o zážitku či události spojené s určitým Červený květIntimně laděná báseň,Bernard ŽárCitaceco bych já, co s tebou robil?Dílo mě moc nezaujalo, témata mi přišla monotónní, ponurá a nezáživná. Občas jsem měla problém obsahu porozumět, především kvůli mně neznámým slovům. Doporučila bych těm čtenářům, kterým nedělá problém náročnější styl a zajímají se o toto historické období.

Témata, do kterých materiál patří