Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Victor Hugo Chrám Matky Boží v Paříži

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16.72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Chrám Matky Boží v Paříži

Victor Hugo:

26.2.1802 – 22.5.1885

významný zástupce francouzského romantismu

považován za nejvýznamnějšího spisovatele a básníka 19. století

francouzský básník, prozaik, dramatik, esejista, politik

svou poezií reaguje na každodenní problémy, poezie je velmi mnohostranná – obsahuje lyriku, intimní, politickou, satirickou, obrací se k minulosti

další díla: Cromwell, Bídníci, Hernani, Dělení moře apod…

Motiv:

poukázat na život ve středověké Francii, na neomezenou moc církve a taky že je právo na straně bohatých

tragická láska, napínavost, oddanost, tragická smrt

láska ošklivého a společností zavrhovaného Quasimoda ke krásné cikánské tanečnici Esmeraldě

Hlavní myšlenka:
svět nelze proměnit ani vírou, ani gestem protestu, ani vzpourou ve jménu lidské opravdovosti a čistoty -> pesimismus, skepse

Prostředí:

Paříž, 15. století za vlády Ludvíka XI.

Postavy:

Quasimodo

 • jméno mu dal jeho nálezce Frollo

 • typický romantický hrdina – fyzicky zohavený, jednooký, hluchý hrbáč, všemi nenáviděný, lidé v něm spatřovali ztělesnění zla

 • laskavý, ušlechtilý a citlivý

 • schopen upřímných citů a čisté lásky k Esmeraldě

 • nebál se ničeho, ani obětovat svůj život

Esmeralda

 • mladá, krásná cikánská tulačka, důvěřivá, schopná vášnivě milovat i naopak nenávidět

 • krása, citová upřímnost x prostředí bídy

 • vyrůstala mezi spodinou

Claudius Frollo

 • kněz chrámu Matky Boží

 • oblíbený u lidí x ve skutečnosti zlý a chamtivý, pokrytec

 • pocítil lásku, která nebyla opětována -> uchýlil se ke zlým činům

 • vychoval Quasimoda

Jazyk:

spisovný jazyk s použitím archaismů

bohatá slovní zásoba, výrazné používání přídavných jmen

kontrasty (krása x ohavnost)

přirovnání

epiteta, personifikace

gradace přívlastků

Kompozice:

děje se prolínají – několik dějových linií souběžně

horizontální členění – odstavce na sebe navazují, postupná tematická návaznost

děj dramatický, má rychlý spád

výborný popis postav a prostředí

některé události vysvětlovány retrospektivně

Děj:

Tento román pojednává o Paříži za vlády Ludvíky XI. (15. století). V chrámu žije hrbáč Quasimodo a kněz Claudius Frollo, který ho vychoval. Quasimodo se stává zvoníkem v chrámu Notre Dame v Paříži, žije úplně sám. Frollo se zamiluje do tanečnice Esmeraldy a posílá Quasimoda, aby ji unesl. Esmeralda je však zachráněna vojáky, jimž velí Phoebus. Ten se do Esmeraldy zamiluje a sjedná si schůzku, ale Frollo ho zavraždí. Esmeraldě je přičítána vina za smrt Phoeba a má být popravena. Avšak Quasimodo, který ji miluje, se rozhodne ji ukrýt ve chrámu. Frollo se jí snaží zmocnit, neboť je trýzněn velkou láskou k ní. Quasimodo ho svrhne z věže chrámu a tím na chvíli Esmeraldu ochrání, ale ta je nakonec davem lidí, kteří hledají obětního beránka unešena a popravena. Příběh končí tím, že Quasimodo umírá u hrobky Esmeraldy. V tomto díle Viktor Hugo vyobrazuje tehdejší pařížskou společnost a do svého díla zakomponoval řadu protikladů: krása (Esmeralda) x ošklivost (Quasimodo). Tím se autor snaží vyobrazit, jak pokrytecká tehdejší společnost byla. Quasimodu byl sice ošklivý a každý ho za to nenáviděl, ale ve skutečnosti byl šlechetný ochránce neprávem obviněné ženy.

Témata, do kterých materiál patří