Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zvíře a jeho postavení v občanském právu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,33 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zvíře a jeho postavenív občanském právu: Zvíře a jeho postavenív občanském právu Zvíře: zvíře je označení pro jakéhokoli živočicha vyjma člověkazvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvorživé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povazezvířata se dělí na „zvířata s pánem“ a „zvířata bez pána“bez pána je vždy divoké, zajaté nebo zkrocené zvíře, které není označenodomácí nebo chované zvíře bez pána nikdy nenízákon stanovuje, že vybrané druhy zvířat jako „zvěř“ se mohou lovit Práva zvířat: zvířatům se přisuzuje etické a právní nároky, kterým se běžně těší jen lidézvíře jakožto bytost schopná emocí a vnímání bolesti nesmí být považováno za majetek člověka a pouhý prostředek k prosazení jeho zájmůdříve převažovaly názory, které zvíře považovaly za bytost nerozumovou a člověku podřízenou nebo dokonce necítícípráva zvířat se objevují až ve 20. století Týrání zvířat: cíleně či nevědomky je ubližováno zvířeti, je poškozováno jeho zdraví, dochází ke zhoršování živ. podmínek, nemožnosti žít plnohodnotný život,...týrání zvířat je v mnoha zemích trestním činem, za který hrozí pachateli trest odnětí svobodypoužití biče není obecně považováno za týrání zvířete, pokud při jeho použití nedojde ke vzniku modřin či poranění kůže zvířeteza týrání je naproti tomu považováno využívání zvířat jako lákadla či zkoušet zvíře na jiném zvířeti, štvát zvířata proti soběna území Česka jsou tak zakázány i zvířecí zápasy, které jsou v některých jiných zemích běžné (např. kohoutí zápasy) Důvody k týrání: Pasivní týrání zvířat - je definováno jako týrání z nedbalosti. např. hladovění zvířete, dehydratace, neposkytnutí zdravotní péče nemocným zvířatům, špatné živ. podmínky, ... Aktivní týrání zvířat - je definováno jako činnost, kdy člověk vědomě a záměrně trápí, zraňuje, či nevhodně usmrtí zvíře. Boj proti týrání zvířat: Nenásilné akce: aktivisté se za práva zvířat snaží veřejnost a politiky upozorňovat na týrání zvířat záběry utýraných zvířatnapř. nátlakové akce, bojkoty zboží vyráběné firmou, která využívá zvířata, petice či demonstracemi Organizace: Lovci bestií či americká PETA působící po celém světě Násilné akce: jejich členové nelegálně útočí na objekty, do kterých následně pronikají a "osvobozují" zvířata ze zajetív extrémních případech skupina ničí vybavení objektu nebo přímo samotný objektvelmi časté jsou případy žhářství Pytláctví: neoprávněný lov zvěře nebo ryb nebo ukrývání a přechovávání neoprávněně ulovené zvěře nebo ryb, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnotypachatelem je i osoba, která se dopustí týrání jako člen organizované skupiny nebo byl za takový čin v posledních 3 letech odsouzen nebo potrestán

Témata, do kterých materiál patří