Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ročníková práce z matematiky-Statistika-Statistika docházky fotbalistů

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (138 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Jméno: Tomáš Kunt Třída: B4S Školní rok:2003/2004 Škola:SPŠ a VOŠ Písek Ročníková práce z matematiky S T A T I S T I K A -Zpracování docházky fotbalistů 1) ÚVOD: Rozhodl jsem se zpracovat statistiku z fotbalové docházky fotbalistů .Statistika vystihuje to, jak hráči týmu FK Olympie Týn nad Vltavou přistupujou k tréninku. Ke zhotovení statistiky jsem použil trenérův zapisovací sešit s naší docházkou. Jelikož máme tři tréninky týdně, tak tato statistika zahrnuje období od 1.6. 2003 do 1.11. 2003. 2) TABULKA ČETNOSTÍ: Xi [-] Počet Lidí na tréninku ni Počet případů pi Relativní četnost pi[%] Procentuální výskyt Xi – X  Xi - X Absolutní hodnota Xi - X2 10 1 0,02 2 -6,44 6,44 41,4736 11 3 0,06 6 -5,44 5,44 29,5936 12 2 0,04 4 -4,44 4,44 19,7136 13 2 0,04 4 -3,44 3,44 11,8336 14 6 0,12 12 -2,44 2,44 5,9536 15 11 0,22 22 -1,44 1,44 2,0736 17 6 0,12 12 0,56 0,56 0,3136 18 7 0,14 14 1,56 1,56 2,4336 19 3 0,06 6 2,56 2,56 6,5536 20 4 0,08 8 3,56 3,56 12,6736 22 2 0,04 4 5,56 5,56 30,9136 23 2 0,04 4 6,56 6,56 43,0336 25 1 0,02 2 8,56 8,56 73,2736 Suma 50 1,00 100% Relativní četnost: pi=ni/ 50 Procentuální výskyt: pi=pi(Relativní četnost) * 100 % 3) STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ: Charakteristiky polohy: Průměrný počet: Modus: - Modus je hodnota znaku, která má největší četnost MODUS = 15 Medián: -U souboru, jehož rozsah N je liché číslo, je roven hodnotě znaku prostředního prvku a v souboru kde N je sudé, je roven aritmetickému průměru dvou středních prvků MEDIÁN = b) Charakteristiky variability: Variační rozpětí: Rx= Xmax – Xmin = 25 - 10 = 15 Průměrná odchylka: Rozptyl: Směrodatná odchylka: Variační koeficient: 4) GRAFYCKÉ ZPRACOVÁNÍ: Tento graf ukazuje, že nejčastěji jsme se scházeli v patnácti lidech.

Témata, do kterých materiál patří