Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Ročníková práce z matematiky-Statistika-Statistika odhalování min

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (139,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Ročníková práce z matematiky S T A T I S T I K A Statistika odhalování min 1) ÚVOD: Rozhodl jsem se zpracovat statistiku odhalení min. Tuto statistiku jsem vypracovával pomocí programu „Hledání min“, který je součástí operačního systému Microsoft Windows. Cílem této hry je v co nejkratší době najít všechny miny a žádnou přitom neodkrýt. Pokud odkryjete minu, prohráváte. Pro mou statistiku jsem si vybral pole čítající 720 políček, které obsahovalo 180 min. Z toho vyplývá, že při odkrytí prvního políčka je pravděpodobnost odkrytí miny 1:4 a tato pravděpodobnost se postupným odkrýváním políček zvyšuje. 2) TABULKA ČETNOSTÍ: Xi [-] Počet Pokusů ni Počet případů pi Relativní četnost pi[%] Procentuální výskyt Xi – X  Xi - X Absolutní hodnota Xi - X2 2 15 0,3 30 -2,3 2,3 5,29 3 10 0,2 20 -1,3 1,3 1,69 4 7 0,14 14 -0,3 0,3 0,09 5 8 0,16 16 0,7 0,7 0,49 6 2 0,04 4 1,7 1,7 2,89 7 3 0,06 6 2,7 2,7 7,29 8 1 0,02 2 3,7 3,7 13,69 9 1 0,02 2 4,7 4,7 22,09 10 2 0,04 4 5,7 5,7 32,49 17 1 0,02 2 12,7 12,7 161,29 Suma 50 1,00 100% Relativní četnost: pi=ni/ 50 Procentuální výskyt: pi=pi(Relativní četnost) * 100 % 3) STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ: Charakteristiky polohy: Průměrný počet: 1/50 * (2*15+3*10+4*7+5*8+6*2+7*3+8*1+9*1+10*2+17*1) = 1/50 * 215 =4,3 Modus: - Modus je hodnota znaku, která má největší četnost MODUS =2 Medián: -U souboru, jehož rozsah N je liché číslo, je roven hodnotě znaku prostředního prvku a v souboru kde N je sudé, je roven aritmetickému průměru dvou středních prvků MEDIÁN = b) Charakteristiky variability: Variační rozpětí: Rx= Xmax – Xmin = 17 - 2 =15 Průměrná odchylka: = 1/50 * (2,3*15 + 1,3*10 + 0,3*7 + 0,7*8 + 1,7*2 + 2,7*3 + 3,7*1 + 4,7*1 + 5,7*2 + 12,7*1) = 1/50 * 99,2 =1,984 Rozptyl: = 1/50 * (5,29*15 + 1,69*10 + 0,09*7 + 0,49*8 + 2,89*2 + 7,29*3 + 13,69*1 + 22,09*1 + 32,49*2 + 161,29*1) = 1/50 * 390,5 =7,81 Směrodatná odchylka: Variační koeficient: 4) GRAFYCKÉ ZPRACOVÁNÍ: Tento graf ukazuje, že nejčastěji jsme se scházeli v patnácti lidech.

Témata, do kterých materiál patří