Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS-Kultura s lineární keramikou ve Slezs (UA / A0219)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / A0219 - VS-Kultura s lineární keramikou ve Slezs, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1/ Definice Slezska a charakter jeho přírodního prostředí. Dějiny bádání, současný stav poznání.2/ Územní rozšíření, chronologie a periodizace kultury s lineární keramikou.3/ Starší stupeň kultury s lineární keramikou ve Slezsku (sídliště, výzkumy, nálezy, interpretace, literatura).4/ Střední stupeň kultury s lineární keramikou ve Slezsku (sídliště, výzkumy, nálezy, interpretace, literatura).5/ Mladší stupeň kultury s lineární keramikou ve Slezsku (sídliště, výzkumy, nálezy, interpretace, literatura).6/ Keramika kultury s lineární keramikou (technologie, morfologie, výzdoba, symbolický význam)7/ Kamenná industrie (broušená, štípaná, ostatní), z hlediska technologie a typologie. Hlavní zdroje a distribuce kamenné suroviny.8/ Osídlení kultury s lineární keramikou I. (organizace krajiny, mikroregiony a aglomerace)9/ Osídlení kultury s lineární keramikou II. (vnitřní uspořádání sídlišť, domy)10/ Pohřební ritus kultury s lineární keramikou.11/ Sociální a duchovní aspekty kultury s lineární keramikou I.12/ Sociální a duchovní aspekty kultury s lineární keramikou II.

Získané způsobilosti

Ukončení předmětu zápočtem.

Literatura

Janák, V. - Kouřil, P. a úkoly archeologie v českém Slezsku a na severovýchodní Moravě. Janák, V. Ke kontinuitě neolitického obyvatelstva na březích řeky Opavy. Čižmář, Z. Nástin relativní chronologie lineární keramiky na Moravě. Czekaj - Zastawny, A. Osadnictwo społeczności kultury ceramiki wstęgowej rytej w. Bukowska - Gedigowa, J. Osady neolityczne w Pietrowicach Wielkich pod. Čižmář, Z. Osídlení Lysické sníženiny kulturou s lineární keramikou. Hensel, W. - Wiślański, T. ( eds ). Prahistoria Ziem Polskich. Janák, V. Příspěvek neolitické a eneolitické štípané kamenné industrie k poznání. Kazdová, E. - Podborský, V.(eds.):. Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Furmanek, M. Wczesny neolit na Śląsku.

Požadavky

Úspěšné zakončení předmětu formou testu.

Garant

Doc. PhDr. Vratislav JANÁK, CSc.