Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VP-Pohřební ritus od 1. do 18. století (UA / A1231)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / A1231 - VP-Pohřební ritus od 1. do 18. století, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod a vymezení problematiky.2. Hlavní trendy v pohřebním ritu od 1. do 12. stol.3. Hlavní trendy v pohřebním ritu od 13. do 18. stol.4. Křesťanský pohřební ritus a jeho proměny.5. Zvláštnosti pohřebního ritu podle sociálního postavení (panovníci, velmoži, kupci, řemeslníci a obyvatelé měst, duchovní).6. Zvláštnosti pohřebního ritu podle věku, pohlaví a etnicity.7. Zvláštnosti pohřebního ritu podle náboženské příslušnosti (křesťané, heretici, židé, jinověrci za reformace).8. Zvláštní způsoby zacházení s mrtvými těly (oběti kriminálních činů, genocida, epidemie, válečné situace, delikventi, sebevrazi).9. Protivampyrická opatření.10. Druhotné pohřby (amulety, relikvie).11. Lidské oběti. Zdánlivě mrtví.12. Vylupování hrobů.

Požadavky

Vypracovat semestrovou práci v rozsahu 6-10 str. s vyobrazeními. V písemném testu prokázat především znalost terminologie.

Garant

Prof. PhDr. Josef UNGER, CSc.

Vyučující

Prof. PhDr. Josef UNGER, CSc.