Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS-Pravěké náboženství (UA / A1244)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / A1244 - VS-Pravěké náboženství, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1/ Vybrané kapitoly z dějin české a evropské archeoreligionistiky;2/ Základní charakteristika náboženství: paleolitu a mezolitu; neolitu; eneolitu; starší doby bronzové; střední doby bronzové; mladší a pozdní doby bronzové; starší doby železné; starých Keltů; starých Germánů.3/ Kulty a náboženství Římského impéria a jejich blízký vztah ke střední Evropě.4/ Problematika pohřebního ritu ve vztahu k náboženství.5/ Kultovní místa ve starším pravěku (paleolit až starší doba železná). Kultovní místa v mladším pravěku (latén až závěr stěhování národů).6/ Kněží a představitelé kultu ve starším pravěku (paleolit až starší doba železná).7/ Kněží a představitelé kultu v mladším pravěku (latén až závěr stěhování národů).8/ Zoomorfní dekor a plastika v pravěkém náboženství.9/ Antropomorfní dekor a plastika v pravěkém náboženství.10/ Výzdobné motivy nezoomorfního a neantropomorfního charakteru a jejich vztah k náboženství.11/ Kultovní předměty a nástroje v pravěku.12/ Sluneční symbolika a její deriváty (sluneční bárky, sluneční kotouče apod.) v pravěkém náboženství.

Literatura

ELIADE, M. Dějiny náboženského myšlení I-III. Praha, 1995. Juchelka, J. Doklady náboženství a kultu lužické kultury v archeologických nálezech z českého Slezska. Podborský, V. Mateřské božstvo v pravěkých dějinách lidstva. Juchelka, J. Náboženství, kult a magie lužické kultury, Pravěk NŘ 15. Podborský, V. Náboženství našich předků. Brno. Podborský, V. Náboženství pravěkých Evropanů. Podborský, V. Počátky studia sociálních a duchovních struktur pravěku na příkladu archeologických výzkumů v Těšeticích-Kyjovicích. Gediga, B. Zagadnienia religii. In: Prahistoria ziem Polskich. Od środkovej epoki brązu do środkovego okresu lateńskiego.

Požadavky

Vypracovat referát a složit úspěšně zápočet formou písemného testu, příp. doplňujících otázek ústních.

Garant

PhDr. Jiří JUCHELKA, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Jiří JUCHELKA, Ph.D.