Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS-Management záchranného archeologickéh (UA / A1245)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / A1245 - VS-Management záchranného archeologickéh, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Primární archeologická památková péče u nás a v zahraničí.2. Stavební rozmach a archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku; Záchranná archeologie ve stavebním zákonu.3. Archeologie a orgány samosprávy a státní správy; Záchranná archeologie a stavebník; Archeologie a média; Archeologie a péče o architektonické dědictví.4. Zničení archeologické památky.5. Srovnání výsledků geofyzikální prospekce a sběru.6. Příprava zjišťovacího archeologického výzkumu, rešerše.7. Příprava předstihového archeologického výzkumu, rešerše.8. Východiska a priority heuristické fáze výzkumu; Rozpočet archeologického výzkumu, sazby a jednotkové ceny.; Dohoda o archeologickém výzkumu;. Archeologický tým a jeho složení.9. Strategie plošného odkryvu při archeologickém výzkumu.10. Metody exkavace stratigrafických souvrství.11. Kulturní vrstva a způsoby její exkavace.12. Bezpečnost práce na archeologických výzkumech včera a dnes; Využití IT při analýze dat archeologického výzkumu; Využití IT při archivaci dat archeologického výzkumu; Formální stránka nálezové zprávy v minulosti a dnes.; Archiv nálezových zpráv v minulosti a dnes; Role regionálního muzejního archeologa v záchranné archeologii25. Budoucnost záchranné archeologie.

Získané způsobilosti

Základní znalosti tématu kurzu.

Požadavky

Úspěšné absolvování závěrečného testu a vypracování seminární práce.

Garant

Mgr. Peter KOVÁČIK, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Peter KOVÁČIK, Ph.D.