Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS- Středověká a raně novověká keramika (UA / A1256)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / A1256 - VS- Středověká a raně novověká keramika, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Hrnčířství jako řemeslo - historický úvod, ikonografie, toponomastika, obecná terminologie2. Technologie - exploatace, příprava hmoty, výpal - hrnčířské pece.3. Typologie hrnčiny raného středověku4. Typologie hrnčiny vrcholného středověku5. Typologie hrnčiny raného novověku6. Kamn řská, technická a figurální keramika7. Depoziční a postdepoziční procesy keramiky v městských stratigrafiích - názorné příklady ze Slezska8. Vyhodnocování keramického souboru - interpretace a datace keramického souboru a jedince9. Analýzy keramických fondů (matematicko-statistické analýzy - vektorová analýza, clusterová analýza)10. Keramické kódy11. Moderní metody zkoumání keramiky (keramické výbrusy, chemicko-technologické analýzy)12. Moderní metody zkoumání keramiky (3D vizualizace)13. Závěrečný test

Literatura

Hoffmann, F. České město ve středověku. Praha 1990. Čapek, L. Depoziční a postdepoziční procesy středověké keramiky na parcelách Českých Budějovic. Kouřil, P. - Prix, D. - Wihoda, M. Hrady českého Slezska. Lutovský, M. Ilustrovaná encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve. Žák, F. Keramika. Goš, V.:. Loštice - město středověkých hrnčířů. Goš, V. Poznání vývoje mladohradištní keramiky na severní Moravě. Jirásek, Z. a kol. Slezsko v dějinách českého státu (1. a 2. díl). Goš, V. - Karel, J. Slovanské a středověké zásobnice Severní Moravy. Nekuda, V. - Reichertová, K. Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Macháček, J. Studie k velkomoravské keramice.

Požadavky

Vypracování a obhájení seminární práce, závěrečný test.

Garant

Mgr. Petr RATAJ