Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS - Základy geologických věd pro archeo (UA / A1257)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / A1257 - VS - Základy geologických věd pro archeo, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod do petrologie (procesy vzniku hornin, základní rozdělení, typické poznávacích znaků. Využívání hornin jako kamenných surovin.2. Regionální geologie severní Moravy a Horního Slezska.3. Geologický čas - rozdělení na jednotlivá období, podrobněji o obdobích, která ovlivnila vývoj hornin a krajiny na severní Moravě a v Horním Slezsku.4. Stratigrafie kvartéru - podrobnější rozdělení jednotlivých částí pleistocénu a holocénu, souvislosti s rozvojem lidských kultur.5. Základy kvartérní geologie - ukládání a typy kvartérních sedimentů, fenomén kontinentálního zalednění.6. Základy pedologie - typy půd, typické znaky a jejich "čtení".7. Práce s mapovými podklady, jejich dostupnost a použitelnost8. Přehled terénních a laboratorních metod.9. Terénní exkurze a cvičení.10. Terénní exkurze a cvičení.11. Terénní exkurze a cvičení.12. Terénní exkurze a cvičení.

Literatura

Hovorka, D. - Illášová, L. Anorganické suroviny doby kamennej. Janák, V. - Prichystal, A. Ateliér kultury nálevkovitých poháru na výrobu broušené industrie z. Kuča, M. - Vokáč, M. Exploitation of rocks from the Brno Massif for polished stone industry. Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J., Stráník, Z. Geologická minulost České republiky. Šikulová, V. K otázce rybolovu v mladší době kamenné. Přichystal, A. Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Tomášek, M. Půdy České republiky. Praha, 2007. Pavelčík, J. Težba a zpracování kamene na výšinné eneolitické osadě u Hlinska u Lipníku nad. Štelcl, J. - Malina, J. Základy Petroarcheologie.

Požadavky

Splnění studijní povinnosti.

Garant

Mgr. Vojtěch WERTICH