Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS - Archeologie římských provincií I (UA / A1258)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / A1258 - VS - Archeologie římských provincií I, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Charakteristika oboru, jeho metody, dějiny, hlavní okruhy2. Etruskové (geometrické období, archaické období, klasické a helénistické období)3. Střední Evropa před příchodem Římanů, nové provincie a jejich struktura4. Římská armáda a její struktura (výzbroj a výstroj římských legií a pomocných sborů, tábory, militaria)5. Limes Romanus (charakteristika limitu, hranice provincií v Britannii, na Rýnu, Dunaji, v Asii, Africe, limes v Germanii Superior, hornogermánský limes I (úseky 1-5) a II (úseky 6-11), raetský limes I (úseky 12-15) a II (Regensburg-Pasov), Norický a Panonský limes, Limes na dolním Dunaji6. Provinciální sídliště I (stavební technologie, materiály vici, Canabae)7. Provinciální sídliště II (města, veřejné stavby, obytné domy, lázně a vodovody)8. Venkovské villy, zemědělství9. Cesty a obchod, okrajové oblasti antického světa10. Náboženství římských provincií, pohřební ritus v provinciích v 1. - 4. stol. po Kr.11. Římské provincie a vztahy k našemu území v 1. - 4. stol. po Kr.12. Terra sigillata (technologie, typologie, chronologie, výrobní centra)

Získané způsobilosti

Student získá zápočet po úspěšném absolvování ústního přezkoušení.

Literatura

KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J. Anfänge des Römerlagers in Iža. BAATZ, D. Der römische Limes. Archäologische Ausflüge zwischen Rhein und Donau. FÖLZER, E. Die Bilderschüssel der ostgallischen Sigillata-Manufakturen. Droberjar, E. Encyklopedie římské a germánské archeologie.. Praha 2002. HEJZLAR, G. Etruskové a jejich výtvarná práce. KUZMOVÁ, K. - RAJTÁR, J. (Hrsg.). Gerulata I. JANČO, M. Nálezy rímskych mincí z Dolních a Horních Počernic. Niekolko poznámok. ČERVÁK, P. - KOMORÓCZY, B. Neue Entdeckungen an der römischen Befestigungslage "Burgstall" bei Mušov. CEJNKOVÁ, D. - KOMORÓCZY, B. - TEJRAL, J. Římané a Germáni. Nepřátelé - rivalové - sousedé. BOUZEK,J. - SAKAŘ, V. Římské provincie a limes romanus ve střední a západní Evropě. KLÍMA, O. Sláva a pád starého Íránu. KUZMOVÁ, K. Terra Sigillata im Vorfeld des Nordpannonischen Limes. DROBERJAR, E. Terra Sigillata in Mähren. Funde aus germanischen Lokalitäten. DROBERJAR, E. Věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu archeologie.

Požadavky

Splnění studijní povinnosti.

Garant

Mgr. Radka URBÁNKOVÁ