Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS - Archeologie římských provincií II (UA / A1259)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / A1259 - VS - Archeologie římských provincií II, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Keramika římských provincií (luxusní keramika kromě sigillat, užitková a transportní keramika)2. Spony (technologie, typologie, chronologie)3. Bronzové nádoby (technologie, typologie, chronologie)4. Římsko-provinciální bronzové předměty5. Římsko-provinciální lampy a sklo6. Římské umění střední a pozdní republiky7. Římské umění doby císařské, I., II., III. a IV. pompejský styl8. Augustovský klasicismus, umění iulsko-klaudijského období9. Římské umění flaviovského a trajánského období10. Římské umění hadriánovského a antonínského období11. Římské umění za Severovců a Konstantina Velikého12. Architektura pozdního období, římské katakomby, mozaiky, kameje a další významné památky uměleckého řemesla (např. slonovinová diptycha)

Získané způsobilosti

Základní znalosti tématu kurzu.

Literatura

TEJRAL, J. Die germanische Silberfibel von Muńov und ihr archäologisch-historisches Umfeld. BIEBER, M. Alexander the Great in Greek and Roman Art. BRANDT, E. et al. Antike Gemmen in deutschen Sammlungen. BRANDT, E. Antike Gemmen in deutschen Sammlungen. SVOBODA, B. Destičkovité spony mladší doby císařství římského. BOUZEK, J. Die römischen importierten Kleinbronzen und Bronzegeschirr aus den Funden in der heutigen Tschechoslowakei. ZEMAN, J. Dřevěná vědérka doby římské a otázka jejich dalšího vývoje. Droberjar, E. Encyklopedie římské a germánské archeologie.. Praha 2002. DROBERJAR, E. Germánský sídlištní objekt s římskou emailovanou sponou typu EXNER I 39 z Horních Věstonic. BECKMANN, Ch. Metallfingerringe der römischen Kaiserzeit im freien Germanien. ANDRZEJOWSKI, J. Okucia rogów do picia z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzimskich w Europie środkowej i pólnocnej (Proba klasifikacji i analizy chronologiczno-terytorialnej). BURDYCHOVÁ, H. Římské skleněné nádoby v germánském prostředí (Morava). BECKMANN, B. Studien über die Metallnadeln der römischen Kaiserzeit im freien Germanien. ALMGREN, O. Studien über Nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzial-römischen und südrussischen Formen.

Požadavky

Student získá zápočet po úspěšném absolvování ústního přezkoušení.

Garant

Mgr. Radka URBÁNKOVÁ