Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS - Umění doby kamenné I (UA / A1261)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / A1261 - VS - Umění doby kamenné I, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Charakteristika umění, vyjadřovací prostředky, důvod uměleckých projevů, umělecké kategorie, tématika.2. Nejstarší umělecké projevy na území ČR a SR, kultury s nejvýraznějšími uměleckými projevy, nejvýznamnější lokality s nálezy umělecké povahy.3. Workshop: zkouška vybraných zobrazovacích technik.4. Umění gravettienu/pavlovienu (Dolní Věstonice)5. Umění gravettienu/pavlovienu (Předmostí u Přerova; Pavlov)6. Umění gravettienu/willendorf-kostěnkienu (Brno, Francouzská ulice; Petřkovice u Ostravy; Moravany nad Váhom, SR).7. Umění magdalénienu, lovecké scény (Jeskyně Pekárna u Brna). Umění mezolitu.8. Paleolitické Venuše, stylizované plastiky žen a prsovité přívěsky.9. Umění neolitu, figurální plastika kultury s lineálrní keramikou a kultury s vypíchanou keramikou, antropomorfní motivy na keramických nádobách, zoomorfní nádoby.10. Umění neolitu a eneolitu v ČR a SR, lengyelská figurální plastika, vývoj lengyelských Venuší (střelická, maloměřická, mašůvecká a štěpánovická).11. Umělecké projevy lidu s badenskou kulturou v ČR a SR, sakrální keramika, (Včelince, SR; Veľká Lomnica, SR aj.) a idoly.12. Exkurze dle výběru: Ústav Anthropos v Brně (Venuše) nebo Muzeum Komenského v Přerově a Mamutov.

Literatura

Vencl, S. (ed.) - Fridrich, J. Archeologie pravěkých Čech/2, Paleolit a mezolit. Podborský, V. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. d Errico, F. - Lázničková-Galetová, M. - Caldwell, D. Identification of a possible engraved Venus from Předmostí, Czech Republic, Journal of Archaeological Science 38. Podborský, V. Náboženství pravěkých Evropanů. Valoch, K. - Lázničková-Galetová, M. (eds.). Nejstarší umění střední Evropy: První mezinárodní výstava originálů paleolitického umění. Svoboda, J. Paleolit a mezolit: Myšlení, symbolismus a umění. Bouzek, J. Pravěk českých zemí v evropském kontextu, 2. vyd., Praha. Tichý, R. a kol. Pravěk Evropy I. Starší až pozdní doba kamenná (paleolit, mezolit, neolit, eneolit). Podborský, V. (ed.):. Pravěké dějiny Moravy. Poulík, J. - Forman, W. Pravěké umění. Svoboda, J. A. Předmostí, Archeologické památky střední Moravy.

Garant

Mgr. Lucie MALANÍKOVÁ