Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět VS - Umění doby kamenné II (UA / A1262)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / A1262 - VS - Umění doby kamenné II, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Charakteristika umění, vyjadřovací prostředky, důvod uměleckých projevů, umělecké kategorie, tématika.2. První malířské a sochařské projevy v mladém paleolitu. Frankokantaberský okruh. Makaronské kresby (Altamira, Pindal, Lescaux, Les Trois Fréres).3. Kultury s nejvýraznějšími uměleckými projevy, nejvýznamnější lokality s nálezy umělecké povahy. Aurighnacien a první reprezentativní umění (El Castillo ve Španělsku; Geissenklösterle a Hohlenstein v Německu; Willendorf v Rakousku aj.).4. Workshop: zkouška vybraných zobrazovacích technik.5. Umění périgordienu a gravettienu (Brassempouy - Grotte du Pape, Abri Patuad a Lespuque ve Francii; Willendorf II v Rakousku aj.).6. Umění magdalénienu a solutréenu. Monumentální jeskynní malby. (Lescaux a Vallon-Pont-d´Arc ve Francii, Altamira ve Španělsku). 1. část.7. Umění magdalénienu a solutréenu. Monumentální jeskynní malby. (Lescaux a Vallon-Pont-d´Arc ve Francii, Altamira ve Španělsku). 2. část.8. Paleolitické umělecké projevy ve Francii (Dordogne; Pech Merle cave; Rouffignac; Niaux aj.).9. Paleolitické umělecké projevy na Iberském poloostrově (Candamo de la Pe?a Cave; Chimichias cave; El Castillo cave aj.).10. Mezolitické umění v Evropě. Levantské umění východního Španělska.11. Figurální umění neolitu a eneolitu v Evropě.12. Exkurze dle výběru: Ústav Anthropos v Brně (Venuše) nebo Muzeum Komenského v Přerově a Mamutov.

Literatura

Petzinger, G. von - Nowell, A. A question of style: Reconsidering the stylistic approach to dating Palaeolithic parietal art in France. Romanillo, A. M. Altamira, Cuadernos Historia 16. Barton, C. M. - Clark, G. A. - Cohen, A. E. Art as information: explaining Upper Palaeolithic art in western Europe, World Archaeology. Pettit, P. - Pike, A. Dating European Palaeolithic Cave Art: Progress, Prospects, Problems, Journal of Archaeological Method and Theory 14. Podborský, V. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. d Errico, F. - Lázničková-Galetová, M. - Caldwell, D. Identification of a possible engraved Venus from Předmostí, Czech Republic, Journal of Archaeological Science 38. Podborský, V. Náboženství pravěkých Evropanů. Valoch, K. - Lázničková-Galetová, M. (eds.). Nejstarší umění střední Evropy: První mezinárodní výstava originálů paleolitického umění. Conard, N. J. Palaeolithic ivory sculptures from southwestern Germany and the origins of figurative art, Nature. Svoboda, J. Paleolit a mezolit: Myšlení, symbolismus a umění. Tichý, R. a kol. Pravěk Evropy I. Starší až pozdní doba kamenná (paleolit, mezolit, neolit, eneolit). Valladas, H. -Tisnérat-Laborde1, N. - Cachier, H. et al. Radiocarbon AMS Dates for Paleolithic Cave Paintings. Proceedings of the 17th International 14C Conference, edited by I Carmi and E Boaretto, Radiocarbon, Vol 43, Nr. Hernández, G. -Hernández, M. S. Rock art of the Mediterranean basin on the Iberian Peninsula. From El Cogul to Kyoto, Catalan Historical Review. Garate, D. - Labarge, A. - Rivero, O. et al. The Cave of Isturitz (West Pyrenees, France): One Century of Research in Paleolithic Parietal. Hodgson, D. - Helvenston, A. The Emergence of the Representation of Animals in Paleoart: Insights from evolution and the cognitive, limbic and visual systems of the human brain, Rock Art Research. Caldwell, D. The identification of the first paleolithic animal sculpture in the Ile-de France: the Ségognole 3 bison and its ramifications. Wildgen, W. The Paleolithic Origins of Art, its Dynamic and Topological Aspects, and the Transition to Writing. Bicho, N. - Carvalho, A. F. -Gonz, C. et al. The Upper Paleolithic Rock Art of Iberia, Journal of Archaeological Method and Theory. McCoid, C. H. - McDermott, L. D. Toward Decololonizing Gender: Female Vision in the Upper Paleolithic. Pike, A. W. G. - Hoffmann, D. L. - García-Diez, M. et al. U-Series Dating of Paleolithic Art in 11 Caves in Spain, Research article, Science 15.

Požadavky

Student získá zápočet po úspěšném absolvování ústního přezkoušení.

Garant

Mgr. Lucie MALANÍKOVÁ