Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb. problémy stud. paleolitu a mezolitu (UA / DA004)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / DA004 - Vyb. problémy stud. paleolitu a mezolitu, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Dělení kvartéru ve vztahu k vývoji paleolitických kultur2. Počátek starého paleolitu na evropském kontinentu3. Neutilitární projevy Homo heidelbergensis4. Adaptabilita neandertálců ve středním paleolitu5. Koexistence neandertálců a anatomicky moderních lidí6. Kulturní vztahy na počátku mladého paleolitu7. Identifikace antropologického nositele časně mladopaleolitických kultur8. Specifické technologie gravettienu9. Otázka lovu velké fauny v paleolitu10. Interpretace paleolitického umění11. Adaptabilita lovců a sběračů v období posledního glaciálního maxima12. Adaptabilita lovců a sběračů v mezolitu

Získané způsobilosti

Základní znalosti tématu kurzu.

Literatura

Kozlowski, J. K., Kozlowski S.:. Le Paléolithique en Pologne, Série "Préhistoire d´Europe. Demarsin, B. & Otte, M. (dir.):. Neanderthals in Europe, ERAUL 117. Svoboda, A. J.:. Paleolit a mezolit: Lovecko-sběračská společnost a její proměny. Svoboda, A. J.:. Paleolit a mezolit: Pohřební ritus, Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 19. Gamble, C.:. The Palaeolithic Settlement of Europe.

Požadavky

Splnění studijní povinnosti.

Garant

Mgr. Petr NERUDA, Ph.D.