Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vyb. problémy stud. neolitu a eneolitu (UA / DA005)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / DA005 - Vyb. problémy stud. neolitu a eneolitu, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Neolitizace střední Evropy.2. Charakteristika osidlovacího procesu v neolitu a eneolitu, tradiční a periferní sídelní území, význam osidlování periferií.3. Katastrofický horizont na konci kultury s lineární keramikou a problém postlineárního sídelního regresu.4. Neolitické rondely.4. Distribuce kamenných surovin v neolitu a eneolitu.5. Znalost a distribuce nejstarších kovů.6. Problematika hrotů typu Štramberk a úloha lovu v ekonomice neolitu a eneolitu.střední Evropy.7. Otázka přechodného horizontu mezi starším a mladším stupněm lengyelské kultury.8. Otázka dezintegrace na konci lengyelské kultury a tzv. pozdně lengyelské skupiny.9. Geneze kultury nálevkovitých pohárů ve sprašových oblastech a otázka vzájemného vztahu lengyelské kultury, KNP a badenské kultury..10. Historická změna, spojená s nástupem eneolitu.11. Vzájemný poměr eneolitických kultur a jeho reflex v archeologické literatuře 20. stol. a počátku 21. stol..12. Otázka demografické kontinuity v neolitu a eneolitu.

Získané způsobilosti

Základní znalosti tématu kurzu.

Literatura

Neustupný, E.:. Der Übergang vom Neolithikum zum Äneolithikum und der Ausklang der Lengyel-Kultur. Lichardus, J. (ed.):. Die Kupferzeit als historische Epoche, I., II. Jankowska, D. (ed.):. Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen I, II, Poznań 1990, 1991. Kaczanowska, M. (ed.):. Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Malopolska na przełomie epoki kamienia i miedzi. Neustupný, J. En marge de certains problémes de l Enéolithique en Tchécoslovaquie. Janák, V.:. Hroby hornoslezské lengyelské skupiny z Velkých Hoštic a komplex skupin se smíšenou keramickou náplní (Příspěvek k poznání postlineárního osídlení severní části střední Evropy). Chropovský, B. - Friesinger, H. Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur, Nitra - Wien 1986. Janák, V.:. Ke kontinuitě neolitického obyvatelstva na březích řeky Opavy. Kozłowski, J. K. (ed.):. Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie pólnocnej części środkowej Europy. Zápotocký, M. Problém periodizace kultury nálevkovitých pohárů v Čechách a na Moravě. Böhm, J.:. Prvobytně pospolná společnost, in: Československá vlastivěda. Zápotocká, M.:. Příspěvek ke vztahu české skupiny kultury s vypíchanou keramikou k malopolské skupině Samborzec-Opatów. Childe, G. V.:. Retrospect, Antiquity 32. Janák, V.:. Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou ve Vyškově dědické cihelně a počátky mladšího lengyelského stupně na Moravě a ve Slezsku, Pravěk NŘ 2/1992. Farrugia, J. P.:. Une crise majeure de la civilisation du Néolithique Danubien des années 5 100 avant notre ?re.

Požadavky

Splnění studijní povinnosti.

Garant

Doc. PhDr. Vratislav JANÁK, CSc.