Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Vyb. problémy stud. doby bronz a halštat (UA / DA006)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu UA / DA006 - Vyb. problémy stud. doby bronz a halštat, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Počátky doby bronzové ve střední Evropě2. Vztahy únětické kultury a epišňůrového kulturního okruhu3. Pohřby pod mohylami v době bronzové4. Sekundární otvírání hrobů v době bronzové5. Pohřbívání na sídlištích v době bronzové a halštatské6. Sociální stratifikace společnosti ve starší době železné7. Morava mezi východem a západem

Literatura

Novotná, M.:. Die Beziehungen zum ägäischen Raum in der älteren Bronzezeit der Slowakei. Bóna, I.:. Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstliche Beziuhungen, Budapest 1975. Stuchlík, S.:. Die sekundären Eingriffe in der Gräbern der Úněticer Kultur, Anthropologie 28. Ondráček, J.:. Moravská protoúnětická kultura. Vladár, J.:. Osteuropäische und mediterrane Einflüsse im Gebiet der Slowakei während der Bronzezeit. Salaš, M.:. Únětická sídlištní jáma s lidskými kosterními pozůstatky na Cezavách u Blučiny. Koutecký, D.:. Velké hroby, jejich konstrukce, pohřební ritus a sociální struktura obyvatelstva bylanské kultury. Stuchlík, S.:. Vztahy Moravy k jižním a jihovýchodním oblastem na počátku doby bronzové. Novotná, M.:. Zu aktuellen Problemen der älteren Bronzezeit, Musaica 23. Moucha, V.:. Zur Frage der Beziehungen zwischen Böhmen und dem oberen Donautal während der älteren Bronzezeit.

Požadavky

Splnění studijní povinnosti.

Garant

Prof. PhDr. Stanislav STUCHLÍK, CSc.